2019

Kirkekoncert i København.jpg (1)

18. DECEMBER 2019

Kodaafgift ved brug af musik i kirken

På Den Digitale Arbejdsplads findes en vejledning i hvilke arrangementer, der skal betales afgift til Koda af.

Lucia-164.jpg

11. DECEMBER 2019

Følger du med i vores adventskalender?

På Landsforeningens Facebookside kan du hver søndag i advent følge med i vores adventskalender, der deler ud af gode idéer og hjælpsomme råd til menighedsrådene i juletiden.

Kompetence2.jpg (1)

5. DECEMBER 2019

Hvordan arbejder I med kompetenceudvikling?

Ved hjælp af et spørgeskema vil Kompetencesekretariatet undersøge ønsker og behov til kompetenceudvikling på de statslige og folkekirkelige arbejdspladser.

GDPR colourbox.jpg

27. NOVEMBER 2019

GDPR - Adfærdskodeks sendes i høring

Landsforeningen og Kirkeministeriet arbejder sammen om at lave et adfærdskodeks for menighedsråds behandling af personoplysninger som led i sognepleje. Forslagets formål og disposition sendes nu i høring med frist til 18. december 2019.

Arbejdsmiljø.jpg (1)

27. NOVEMBER 2019

Det gode arbejdsmiljø - en fælles opgave

Perspektiver på Kulturanalysen, og hvordan sikres dialogen mellem parterne, den gode trivsel og fokus på kerneopgaven? Det var emnerne på Arbejdsmiljøseminaret for folkekirkens parter onsdag den 20. november.

Præstemangel.jpg (1)

27. NOVEMBER 2019

Præstemangel og pensionsalder

Kristeligt Dagblad har i dag bragt en kommentar fra næstformand Inge Kjær Andersen, formand for Personaleudvalget under overskriften: 'Præsters pensionsalder får ofte skylden for præstemangel. Men det er ikke den primære årsag'.

Valgportalen forside.png

19. NOVEMBER 2019

Log ind på Valgportalen her

Valgportalen tilbyder lokale materialer, hvor menighedsrådene kan tilpasse indholdet, så det passer til deres sogn.

Babysalmesang18.jpg

14. NOVEMBER 2019

Nyt uddannelsescirkulære er netop trådt i kraft

Stor tilfredshed i Landsforeningen, efter at Kirkeministeriet har meldt ud, at kirke- og kulturmedarbejdere ikke længere skal ækvivaleres. I stedet skal medarbejderne, hvis de ikke allerede er kvalificerede i kraft af deres uddannelse, ligesom øvrige kirkefunktionærer, gennemgå en obligatorisk uddannelse.

PU konference 2019 2 (2).JPG

13. NOVEMBER 2019

Fokus på samarbejde og uklare kompetenceforhold

Provstiudvalgets og provstens kompetence i forhold til menighedsrådene var udgangspunktet for en samtale mellem repræsentanter for hhv. provsterne, provstiudvalgene og menighedsrådene på Provstiudvalgskonferencen i lørdags.

PU konference 2019 17 (3).JPG

13. NOVEMBER 2019

Mange input til kirkeminister og kirkepolitikere

Hvad er de kirkepolitiske opgaver og udfordringer, som Kirkeministeren og kirkepolitikerne i Folketinget skal vide mere om, inden de lægger sig fast på en kirkepolitik? Det var der mange bud på blandt deltagerne i årets konference for provstiudvalgsmedlemmer.

Bogudgivelse forlag og ILP.JPG

11. NOVEMBER 2019

Jubilæumsbog på vej

Landsforeningens tidligere formand Inge Lise Pedersen er i gang med at skrive en bog i anledning af Landsforeningens 100-års jubilæum i 2020. Nu er der indgået en aftale med forlaget Eksistensen om at udgive bogen.

Udklip.JPG (2)

5. NOVEMBER 2019

Valgportalen klar med rekrutteringsmateriale

Valgportalen står klar med rekrutteringsmateriale til det forestående menighedsrådsvalg.

Side 1 af 9