Arbejdsgiverorganisation med forhandlingsret – hvordan kommer vi derhen?

I bestyrelsens oplæg fra delegeretmøde 2019 kan du blandt andet læse om økonomi, demokrati og de værdier, der skal kendetegne arbejdsgiverorganisationen.

Kirkegaardsansat9 (2)

Foto: Folkekirken.dk

Bestyrelsen arbejder for at overtage forhandlingsretten i forbindelse med indgåelse af overenskomster og aftaler, som vedrører menighedsrådenes ansatte. Læs bestyrelsens oplæg fra delegeretmøde 2019.
Arbejdsgiverorganisation med forhandlingsret – hvordan kommer vi derhen?

 

Flere artikler om samme emne

#forhandlingsret