Kommunikation på arbejdspladsen

Lær hvordan I får gang i den gode kommunikation.

Samtalen03.png

God kommunikation på tværs af personlige og faglige forskelligheder er afgørende for et godt samarbejde på arbejdspladsen. Konflikter er en naturlig del af en arbejdsplads hverdag, og det kræver opmærksomhed at skabe rum for forskelligheden.

I løbet af en temadag om kommunikation får du indblik i forskellige kommunikationsmodeller. Med kendskab til modellerne, får du en forståelse for hvilken form for dialog, der er positiv og givende for dine samarbejdsrelationer. 

På dagen komme vi igennem: 

  • Udvikling af gode samarbejdsrelationer og forståelse for betydningen af en konstruktiv dialog.
  • Hvordan du kan håndtere uenigheder, så konflikter kan forebygges. 
  • Viden om, hvad det kræver af den enkelte at samarbejde.
  • Kommunikationsmetoder, herunder anerkendende tilgang, hvor fokus ligger på det, man som arbejdsplads ønsker at arbejde hen imod frem for det, man ikke vil.
  • Forankring af gode vaner i forhold til kommunikation og samarbejde.

Flere artikler om samme emne

#Kommunikation

Læs også: