Overenskomst (1)

7. DECEMBER 2022

OBS: Overgang til overenskomstdækning af pensionerede senest 1. januar 2023

Som vi tidligere har orienteret om, blev pensionerede (f.eks. pensionerede tjenestemænd eller andre som får udbetalt pension fra en arbejdsmarkedspension), omfattet af overenskomsten/organisationsaftaler pr. 1. juni 2022.

Jul 060

7. NOVEMBER 2022

Regler for arbejde i julen

Der gælder en række regler for de forskellige medarbejderes arbejde i julen. Her kan du blive klogere på dem.

Radiator

4. NOVEMBER 2022

19 grader overholder arbejdsmiljøloven

Regeringen har i lyset af energikrisen opfordret til blandt andet at sænke temperaturen på offentlige arbejdspladser.

God Ledelse

31. OKTOBER 2022

Kodeks for god ledelse i folkekirken

Her får I hjælp til at starte dialogen om, hvad god ledelse er i jeres menighedsråd, og hvordan I gør den endnu bedre.

Elsted 0594

12. SEPTEMBER 2022

Vejledning om seniorordninger

Der er iværksat en række indsatser for at gøre det attraktivt for ældre medarbejdere at fortsætte i beskæftigelse. Bemærk: Der er frist for de ansattes eventuelle omvalg fra udbetaling af bonus til enten fridage eller pensionsbidrag den 1. oktober 2022. Læs mere her.

Rollefordeling Illustration Uden Tekst Beskaaret2

7. SEPTEMBER 2022

Hvad kan vi hjælpe med?

Én af vores hovedopgaver er at støtte menighedsrådene, så de oplever det så enkelt og så lidt bureaukratisk som muligt at få rådgivning og vejledning.

Økonomichef Jpeg (1)

5. SEPTEMBER 2022

Sørg for at indbetale korrekt pensionsbidrag

Det er menighedsrådet, der er ansvarlig for, at der indbetales korrekt pensionsbidrag. Sådan undgår I at registrere forkerte oplysninger.

Tjenestemand Kontrak

1. SEPTEMBER 2022

Slut med nyansættelser på tjenestemandsvilkår

Pr. 1. december 2022 vil der ikke længere ske nyansættelser på tjenestemandsvilkår.

Forhandlingsretten

17. AUGUST 2022

Overenskomstdækning af pensionerede

Der er landet en ny aftale om overenskomstdækning af pensionerede.

Omsorg

17. AUGUST 2022

Ret til fem dages omsorgsorlov om året

Der er nu indført ret for lønmodtagere til at afholde fem omsorgsdage uden løn hvert kalenderår.

Barsel Mor Og Far

16. AUGUST 2022

Ny orlovsmodel med øremærket barsel

Her får du et overblik over reglerne for den nye barselsorlov, der deler orloven ligeligt mellem forældrene.

Planlægger (3)

4. MAJ 2022

Arbejdsplanlægning

Få hjælp her i forhold til arbejdsplanlægning, rammetid, rådighedstid mm.

Side 1 af 2