1. NOVEMBER 2022

Sådan bruger danskerne folkekirken

Hvordan bruger danskerne kirken? For menighedsråd er der vigtig viden at hente i en omfattende befolkningsundersøgelse, som Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter står bag.

Saadan Bruger Danskerne Folkekirken

Illustration: Morten Jul Pedersen

Af: Marie Gaarden

Hvor mange danskere bruger egentlig folkekirken – og nok så relevant; hvordan bruger de den? Spørgsmålene er vigtige for menighedsråd, fordi svarene kan indgå i drøftelserne af hvilke aktiviteter, der skal på programmet og fordelingen af ressourcer.
”Religiøsitet og forholdet til folkekirken,” er en befolkningsundersøgelse, som Folkekirkens Uddannelses – og Videnscenter har lavet, og den giver netop svar på, hvad danskerne bruger kirken til.

Undersøgelsen viser, at 77 % af den danske befolkning har brugt kirken inden for de seneste 12 måneder.
Og hvad er det så, danskerne bruger kirken til? Hyppigst er det dåb, bryllupper, konfirmation og begravelser – faktisk har 56 % af befolkningen deltaget i den type begivenheder i folkekirken inden for de seneste 12 måneder, mens besøg på kirkegårdene ud over til begravelse også rangerer højt på listen – det angiver 43 % nemlig at have brugt kirken til.

Kirkebrug er mange ting
Den kvalitative del af undersøgelsen indeholder interviews med en række interviewpersoner. Den del går mere i dybden med, hvordan forskellige mennesker bruger kirken, og hvad de får ud af det. Jais Poulsen der er evaluerings- og udviklingskonsulent hos Folkekirkens Uddannelses – og Videnscenter kommer med tre eksempler:

Der er for eksempel Henny, der kommer i kirken, når der ikke er gudstjeneste. Hun oplever ro, glæde og fred i sjælen ved bare at sidde og være i kirkerummet og have sit øjeblik.
”Henny skaber sit eget lille rum i kirken, hvor hun kobler ind på noget, der er større end hende selv, hvor hun finder håb og fred, og som måske er svært at finde udenfor,” fortæller Jais Poulsen i videoen nedenfor.

Så er der en anden interviewperson, Glenn, der arrangerer debataftener sammen med den lokale sognepræst. Han ser værdien i både at kunne få taget eksistentielle emner op, men også relevante samfundsmæssige temaer, og så tale og reflektere sammen ud fra et kristent værdigrundlag.

Det tredje er Ib, som i forbindelse med coronaen begyndte at se gudstjenester på tv derhjemme. Han kan nemmere forholde sig til det, som han synes er væsentligt i gudstjenesten. Det kan han bedre gøre hjemme i sofaen.

”Det er tre meget forskellige måder at bruge kirken på,” påpeger Jais Poulsen, og det er netop en vigtig pointe: Undersøgelsen viser nemlig, at kirkebrug kan være rigtig mange ting. Traditionelt har den gængse opfattelse været, at brugen af kirken betød at deltage i gudstjeneste, men undersøgelsen viser, at mange er aktive kirkebrugere på andre måder og ikke føler sig forpligtet af gudstjeneste.

Se videoen (cirka 14 minutter) og få endnu flere detaljer fra undersøgelsen – blandt andet om interviewpersonernes forskellige måder at bruge kirken på - artiklen fortsætter under videoen


Kirkegården – et særligt ”rum”
Kirkegårdsbesøg kommer på en andenplads på listen over, hvad danskerne bruger folkekirken til, og samtidig viser undersøgelsen, at 86 % af folkekirkens medlemmer ønsker, at folkekirken prioriterer midler til vedligeholdelse af kirkegårdene. Derfor er det værd at dykke ned i, hvordan kirkegårdene bliver brugt:

Ifølge undersøgelsen har kirken og kirkegården ofte samme funktion for brugerne – ud over kirkelige handlinger og gudstjeneste:

 • Kontakt til dét i livet, som er større end én selv
 • Et sted at finde ro i sindet
 • Et sted at koble ind på familiens erindringskæde
 • Et smukt sted at besøge
 • Et historisk kulturelt sted

Spørgsmål til refleksion

Vil I arbejde videre med, hvordan danskerne bruger kirken?
Folkekirkens Uddannelses – og Videnscenter har stillet nogle spørgsmål, I kan bruge til at drøfte forholdene hos jer.

Sætter I drøftelsen på dagsordenen til et møde i menighedsrådet, kan I eventuelt varme op ved at se videoen først, inden I arbejder med spørgsmålene.

 • Hvordan rammer vi bredden af behov i menighedens aktiviteter?
 • Hvordan når vi de mange forskellige målgrupper og aldersgrupper med vores kommunikation?
 • Med udgangspunkt i de mange forskellige måder at være aktiv kirkebruger på, hvilke muligheder skaber det for at:
  • bruge kirken og kirkegården på nye måder?
  • skabe mulighed for at deltage på nye måder?
  • skabe nye oplevelser og aktiviteter?

Særlig om brugen af kirkegårde

 • Kirken og kirkegården anvendes på mange forskellige måder. Hvordan kan vi benytte de muligheder det skaber til at skabe nye rum, oplevelser og aktiviteter i kirken og på kirkegården?

 • Kirken og kirkegården benyttes på ens måder uden for gudstjeneste og kirkelige handlinger. Hvilke muligheder skaber det for at få de to rum til at mødes for de besøgende?

Læs hele undersøgelsen og se videoer

I undersøgelsen kan du dykke længere ned i emnerne. Her kan du for eksempel se svarene fordelt på alder, land/by og uddannelsesmæssige baggrund.

Undersøgelsen er i 2 dele
Læs del 1

Læs del 2

Undersøgelsen kan desuden købes i bogform hos forlaget Eksistensen.

Bog 1 og Bog 2

Se videoer
Du kan også se flere videoer, hvor vidensmedarbejdere fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter sætter fokus på undersøgelsen.

Årsager til medlemskab: Se videoen
Kirkegården og kirken som sted: Se videoen
Indmeldelse og udmeldelse: Se videoen
At tale om tro: Se videoen
Tro og medlemskab: Se videoen
Sådan bruger danskerne kirken: Se videoen
Indvandring: Se videoen
Folkekirkemedlemmernes ønsker til kirken: Se videoen

 

Flere artikler om samme emne

#befolkningsundersøgelse

Læs også: