Danskerne tror på forskellige måder

Hvordan tror danskerne – og ændrer troen karakter igennem livet? For menighedsråd er der vigtig viden at hente i en omfattende befolkningsundersøgelse, som Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter står bag.

Danskerne Tror Pa╠È Forskellige Maader

Illustration: Morten Jul Pedersen

Af: Marie Gaarden

Kristen tro spiller en rolle for 43 procent af folkekirkens medlemmerne – et højt tal, hvis man fx sammenligner med Sverige. Det viser en omfattende befolkningsundersøgelse, som Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter står bag.

Forskellige måder at tro på
Ifølge Jais Poulsen, der er evaluering- og udviklingsmedarbejder ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, viser undersøgelsen, at der er mange forskellige måder at tro på.
Han kommer med tre eksempler på interviewpersoner, der hver har sin måde at tro på:

”Først har vi Ib. Det er en meget direkte måde at tro på. Så er der Frederik, der har en langt mere abstrakt måde at gå til tro på. Og så er der Herdis, der har en meget værdikristen tilgang og måde at forstå troen og kristendommen på,” fortæller Jais Poulsen i videoen oven for. Og undersøgelsen indeholder mange flere eksempler.

”Vi ser mange forskellige måder at tro på og vi ser også en stor variation i indholdet af troen. Indholdet bygges af den enkelte af mange forskellige ting, som minder om Ib, Frederik og Herdis. Der kan så også være spirituelle elementer eller elementer fra andre hovedreligioner, som stykkes sammen til den enkeltes trosbillede,” siger Jais Poulsen i videoen.

Sammenfattende kan man sige, at befolkningen vælger selv deres religiøse indhold inden for medlemskabets formelle ramme, og at der er meget stor forskellighed.
En væsentlig pointe er derfor, at alle medlemmerne kan se sig selv i udsagnet: ”Jeg er medlem af folkekirken, men jeg tror på min egen måde.”

Livsfaser spiller ind
Undersøgelsen viser, at tro ændrer karakter gennem livet, og det er der ifølge vidensmedarbejder Maiken Friischman Larsen forskellige årsager til. 
Tabellen viser, hvilke årsager, der spiller ind på forskellige tidspunkter i livet.

 

Spørgsmål til refleksion

Vil I arbejde videre med, hvordan medlemmerne tror?

Folkekirkens Uddannelses – og Videnscenter har stillet nogle spørgsmål, I kan bruge til at drøfte forholdene hos jer.

  • Tror vi på forskellige måder i vores menighed?
  • Hvordan er vi som kirke til stede på en god måde igennem alle livets faser?

Sætter I drøftelsen på dagsordenen til et møde i menighedsrådet, kan I eventuelt varme op ved at se videoen først, inden I arbejder med spørgsmålene.

Læs hele undersøgelsen og se videoer

I undersøgelsen kan du dykke længere ned i emnerne. Her kan du for eksempel se svarene fordelt på alder, land/by og uddannelsesmæssige baggrund.

Undersøgelsen er i 2 dele
Læs del 1

Læs del 2

Undersøgelsen kan desuden købes i bogform hos forlaget Eksistensen.

Bog 1 og Bog 2

Se videoer
Du kan også se flere videoer, hvor vidensmedarbejdere fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter sætter fokus på undersøgelsen.

Årsager til medlemskab: Se videoen
Kirkegården og kirken som sted: Se videoen
Indmeldelse og udmeldelse: Se videoen
At tale om tro: Se videoen
Tro og medlemskab: Se videoen
Sådan bruger danskerne kirken: Se videoen
Indvandring: Se videoen
Folkekirkemedlemmernes ønsker til kirken: Se videoen

 

Flere artikler om samme emne

#befolkningsundersøgelse