Hold dig opdateret om aktuelle nyheder fra os. Vi skriver bl.a. om politiske udmeldinger og kurser.

Nyhed1
Nominerede Til Arbejdsmiljøpris

13. JUNI 2024

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd gentager pris-succes

Hvem skal vinde årets arbejdsmiljøpris? Folkekirkens Arbejdsmiljøråd uddeleler prisen, der skal synliggøre de mange gode eksempler på godt arbejdsmiljø i folkekirken.

Skanderborg 024

13. JUNI 2024

Vejen til et stærkere hverdagsdemokrati

Danskernes engagement i hverdagsdemokratier er i høj grad drevet af værdier, det viser en ny rapport Tænketanken Mandag Morgen, der også afslører, hvad der får danskerne til at takke nej til at være frivillig.

Unge Til Web

12. JUNI 2024

Sådan får I unge med

Hvordan kan vi sikre, at de unge deltager aktivt i hverdagsdemokratiet? Ifølge en ny rapport er der flere effektive strategier til at engagere de yngre generationer.

Personalepolitik

10. JUNI 2024

Få styr på personaleområdet

Med Landsforeningens fleksible HR- og personalekonsulentordning, kan I i menighedsrådet få hjælp til at få helt styr på personaleområdet.

44 Mb 20240531 0381

6. JUNI 2024

Hvordan kan arbejdet gøres lettere?

By-, Land- og Kirkeministeriet har sendt spørgeskema ud til alle landets menighedsrådsmedlemmer.

Arb Mijø 02

5. JUNI 2024

Arbejdsmiljøundersøgelsen og hvad så nu?

Lørdag formiddag var der på Landsforeningens årsmøde 31.maj-2.juni mulighed for at deltage i et inspirationsarrangement om arbejdsmiljø.

62 Mb 20240601 0297

5. JUNI 2024

Økonomi til folkekirkens fælles opgaver og bygningsbevarelse

På årsmødet 2024 skulle de delegerede forholde sig til fem politiske emner, som bestyrelsen havde forberedt. Et af dem var økonomi til folkekirkens fælles opgaver.

55 Mb 20240531 0440

5. JUNI 2024

Skal der være en liturgiprotokol i alle kirker?

Bestyrelsens spurgte på årsmødet de delegerede om opbakning til at fremme, at menighedsrådene arbejder aktivt med en liturgiprotokol.

46 Mb 20240531 0389

5. JUNI 2024

Styrkelse af Landsforeningens relationer til provstiudvalgene

Bestyrelsen spurgte deltagerne på delegeretmødet om opbakning til at styrke Landsforeningens relationer til provstiudvalgene.

Mb 20240601 0129 (1)

5. JUNI 2024

Fremtidens menighedsråd til debat

Hvordan sikrer vi, at vi kan rekruttere nye menighedsrådsmedlemmer – også om 10-20 år? Det drøftede de delegerede på årsmøde 2024.

56 Mb 20240531 0530

5. JUNI 2024

Bodega i kirkebygningen?

Hvor ligger ansvaret? hvem skal betale? Og kan en kirke lukkes og bruges til hvad som helst? Mange gode spørgsmål blev stillet under årsmøde-debatten om middelalderkirkerne.

4. JUNI 2024

Årsmødet 2024

Cirka 400 menighedsrådsmedlemmer deltog i Landsforeningens årsmøde og delegeretmøde 2024. Derudover var der en del provstiudvalgsmedlemmer, gæster og øvrige deltagere. Herunder kan du se fotos fra de tre dage.

Side 1 af 68