Repræsentation

Bestyrelsen varetager også ekstern repræsentation. Se her hvilke bestyrelser, udvalg, arbejdsgrupper og andet, medlemmerne sidder i.

COLOURBOX36299813.jpg

Strukturudvalget

Bestyrelsen for folkekirken.dk
Kaj Bollmann og Tom Ebbe Jakobsen

Bestyrelsen for Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV)
Anton Pihl

Budgetfølgegruppen vedr. fællesfondens drift
Søren Abildgaard

Danske Sømands- og Udlandskirkers bestyrelse
Carsten Bøgh Pedersen

Danske Sømands- og Udlandskirkers repræsentantskab
Tom Ebbe Jakobsen

Følgegruppen for FUV’s befolkningsundersøgelse
Tom Ebbe Jakobsen og Per Damgaard Pedersen

Økonomi -og bygningsudvalget

Erfagruppen for lokal økonomi
Hans-Henrik Nielsen og Finn Poulsen 
Fra sekretariatet: Peter Fruergaard Schrøder

Programledelsen for FLØS 3
Hans-Henrik Nielsen

Arbejdsgruppe for FLØS 3
Finn Poulsen

Programledelse for udbud af KAS og GIAS
Hans-Henrik Nielsen

Referencegruppe for GIAS 
Finn Poulsen

Personaleudvalget

Arbejdsgruppen vedrørende arbejdsmiljø for præster
Inge Kjær Andersen

Brancheudvalg vedrørende uddannelse i folkekirken
Fra sekretariatet: Vivi Rolskov Jensen og Elisabeth Jensen

Bestyrelserne for de 3 kirkemusikskoler i Vestervig, Løgumkloster og Roskilde
Karen-Marie la Cour

Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (styregruppe) og Folkekirkens Arbejdsmiljøråd (forretningsudvalg)
Inge Kjær Andersen 
Fra sekretariatet: Elisabeth Jensen som suppleant

Folkekirkens Samarbejdsudvalg
Inge Kjær Andersen
Fra sekretariatet: Elisabeth Jensen

Koordinationsudvalget (vedr. rollefordelingen på personalerådgivningsområdet)
Inge Kjær Andersen

Styregruppe vedr. efteruddannelse af kirkemusikere
Karen-Marie la Cour

Aftagerpaneler på teologiuddannelserne i København og Aarhus
Iben Tolstrup

To uddannelsesudvalg vedr. professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation (3K) i hhv. København og Aarhus
Susanne Møller

Uddannelsesudvalget 
Susanne Møller

Udvalg om præstemangel
Inge Kjær Andersen og Søren Abildgaard

HR-gruppen
Inge Kjær Andersen
Fra sekretariatet: Elisabeth Jensen

Liv og vækst-udvalget

Arbejdsgruppen om liturgiske konferencer
Bodil Therkelsen

Arbejdsgruppen vedr. planlægning af kirkegårdskonference
Karl Georg Pedersen

Baggrundsgruppe for undersøgelse om konfirmationsforberedelse m.v.
Bodil Therkelsen

Danske Kirkedage
Søren Abildgaard

Gabriel-prisen
Peter Hundebøll

Kursussamarbejde med eksterne udbydere
Karl Georg Pedersen og Peter Hundebøll 
Fra sekretariatet: Flemming Vium Nielsen

Samtaleforum om Unge og Kirke
Bodil Therkelsen

Forretningsudvalget

DAP-udviklingsprojekt
Styregruppe: Inge Kjær Andersen
Arbejdsgruppe: Fra sekretariatet: Kristina Ravn Broch

Folkekirkemødet
Søren Abildgaard

Rollefordelingsgruppen
Inge Kjær Andersen og Hans-Henrik Nielsen
Fra sekretariatet: Elisabeth Jensen

IT-følgegruppen
Inge Kjær Andersen

Kirkeministeriets og folkekirkens Informationssikkerhedsudvalg
Fra sekretariatet: Flemming Vium Nielsen

FUV’s undersøgelse af folkekirken i corona-krisen
Søren Abildgaard

Følgegruppen for Forsøg i folkekirken 
Fra sekretariatet: Elisabeth Jensen og Vivi Rolskov Jensen