16. SEPTEMBER 2023

Repræsentation

Bestyrelsen varetager også ekstern repræsentation. Se her hvilke bestyrelser, udvalg, arbejdsgrupper og andet, medlemmerne sidder i.

Repraesentation

Illustration: Morten Jul Pedersen

Af: redaktion@menighedsraad.dk

 

 

 


Udvalget for Økonomi, Bygninger og Grøn omstilling

Repræsentanter

 

Erfagruppen for lokal økonomi

Hans-Henrik Nielsen, Tom Ebbe Jakobsen og Tina Frederikke Aabenhus

 

Forsikringsenheden

Hans-Henrik Nielsen, Tom Ebbe Jakobsen og Tina Frederikke Aabenhus

 

Styregruppe Folkekirkens Grønne Omstilling

Margrethe Winther-Nielsen (Hans-Henrik Nielsen som stedfortræder)

 

Styregruppe for projektet om differentieret vedligeholdelse af kirkebygninger

Bodil Therkelsen

 

Følgegruppe for projektet om differentieret vedligeholdelse af kirkebygninger

Hans-Henrik Nielsen

 

Planlægningsgruppen for Kirkegårdskonferencen

Iben Tolstrup og Hans-Henrik Nielsen

 

Fælles fora for kirkegården og begravelsesspørgsmål

Hans-Henrik Nielsen

 

FLØS II

Hans-Henrik Nielsen

 

Personaleudvalget

 

 

Arbejdsgruppen vedrørende arbejdsmiljø for præster

Inge Kjær Andersen

 

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

Inge Kjær Andersen

 

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd (forretningsudvalg)

Inge Kjær Andersen

Elisabeth Jensen som suppleant

 

Bestyrelsen for Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning

Inge Kjær Andersen

Elisabeth Jensen som suppleant

 

Folkekirkens FKB-udvalg

Susanne Møller og Elisabeth Jensen

 

Uddannelsesudvalget (Kompetencefonden og arbejdsgruppen om introuddannelse)

Susanne Møller

 

Bestyrelserne for de 3 kirkemusikskoler i Vestervig, Løgumkloster og Roskilde

Doris Krarup Mogensen

 

 

To uddannelsesudvalg vedr. professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation (3K) i hhv. København og Århus

Susanne Møller

 

Folkekirken som Arbejdsplads (arbejdsgruppe under Uddannelsesudvalget)

Susanne Møller

 

Introkurser for nyansatte i folkekirken

Susanne Møller

 

Aftagerpanelet på teologiuddannelsen i Aarhus

Iben Tolstrup

 

Folkekirkens Samarbejdsudvalg

Inge Kjær Andersen og Elisabeth Jensen

 

HR-gruppen

Inge Kjær Andersen og Elisabeth Jensen

 

FUV’s udvalg om efteruddannelser af kirke- og kulturmedarbejdere

Susanne Møller

 

Styregruppe for projektet ”Læs teologi og bliv præst - rekruttering og fastholdelse af præster i folkekirken”

Inge Kjær Andersen, Eva Holmegaard Larsen og Elisabeth Jensen

 

Erfagruppe om præsteboliger

Inge Kjær Andersen, Iben Tolstrup og Elisabeth Jensen

 

Udvalget for kirkelige anliggender 

 

 

Arbejdsgruppen om liturgiske konferencer

Bodil Therkelsen

 

Danske Kirkedage

Søren Abildgaard

 

Gabriel-prisen

Peter Hundebøll

 

Dåbskommission

Bodil Therkelsen og Peter Hundebøll

*

Folkekirkens Ungdomskor repræsentantskab (afventer FUK)

Per Damgaard Pedersen

 

Samtaleforum om Unge og Kirke

Peter Hundebøll

 

Arbejdsgruppe vedr. gejstligt tilsyn

Anton Pihl

*

Lad os tale om tro (styregruppe)

Per D. Pedersen og Karen J. Klint

 

Økumenisk Forum

Søren Abildgaard og Bodil Therkelsen

 

God praksis i kontakt til indvandrere og efterkommere, FUV (følgegruppe)

Per D. Pedersen

 

Arbejdsgruppe om Højmessevejledning

Bodil Therkelsen og Peter Hundebøll

*

* For målsætninger henvises til dokument om interessevaretagelse i liturgiarbejdet

 

 

Forretningsudvalget 

 

 

Styregruppe for FIN

Inge Kjær Andersen og Elisabeth Jensen

 

It-Følgegruppen

Inge Kjær Andersen

 

Kirkeministeriets og folkekirkens Informationssikkerhedsudvalg

Flemming Vium Nielsen

 

Budgetfølgegruppen vedr. fællesfondens drift

Anton Pihl

 

Danske Sømands- og Udlandskirkers bestyrelse

Carsten Bøgh Pedersen

 

Danske Sømands- og Udlandskirkers repræsentantskab

Tom Ebbe Jakobsen

 

Den Strategiske Krisestab

Anton Pihl (stedfortræder Inge Kjær Andersen) og Elisabeth Jensen (stedfortræder Torben V. Lauridsen

 

Bestyrelsen for Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV)

Anton Pihl

 

Bestyrelsen for folkekirken.dk

Tom Ebbe Jakobsen og Iben Tolstrup

 

Vedtaget af bestyrelsen 6. juli 2023.