27. SEPTEMBER 2021

Repræsentation

Bestyrelsen varetager også ekstern repræsentation. Se her hvilke bestyrelser, udvalg, arbejdsgrupper og andet, medlemmerne sidder i.

COLOURBOX36299813.jpg

Af: Anja D. Christensen

Strukturudvalget

Bestyrelsen for folkekirken.dk
Karin Skouboe og Karen J. Klint

Bestyrelsen for Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV)
Anton Pihl

FUV’s befolkningsundersøgelse, styregruppe
Anton Pihl

FUV’s befolkningsundersøgelse, følgegruppe
Karin Skouboe og Per Damgaard Pedersen

 

Udvalget for Økonomi, Bygninger og Grøn omstilling

Erfagruppen for lokal økonomi
Hans-Henrik Nielsen, Tom Ebbe Jakobsen og Peter Fruergaard Schrøder

Programledelse for udbud af KAS og GIAS
Hans-Henrik Nielsen

Forsikringsenheden
Hans-Henrik Nielsen, Tom Ebbe Jakobsen og Peter Fruergaard Schrøder

Arbejdsgruppe vedrørende finansiering af folkekirkens forsikringsordning
Hans-Henrik Nielsen

Arbejdsgruppen om grøn forvaltning
Hans-Henrik Nielsen, Søren Abildgaard, Margrethe Winther-Nielsen og Torben V. Lauridsen

Styregruppe Folkekirkens Grønne Omstilling
Margrethe Winther-Nielsen

Styregruppe for projektet om differentieret vedligeholdelse af kirkebygninger
Bodil Therkelsen

Følgegruppe for projektet om differentieret vedligeholdelse af kirkebygninger
Hans-Henrik Nielsen

Planlægningsgruppen for Kirkegårdskonferencen
Iben Tolstrup og Hans-Henrik Nielsen

 

Personaleudvalget 

Arbejdsgruppen vedrørende arbejdsmiljø for præster
Inge Kjær Andersen

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd
Inge Kjær Andersen

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd (forretningsudvalg)
Inge Kjær Andersen, Elisabeth Jensen som suppleant

Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (styregruppe)
Ulla Thorbjørn Hansen som suppleant

Brancheudvalg vedrørende uddannelse i folkekirken
Vivi Rolskov Jensen og Elisabeth Jensen

Uddannelsesudvalget (Kompetencefonden og arbejdsgruppen om introuddannelse)
Susanne Møller

Bestyrelserne for de 3 kirkemusikskoler i Vestervig, Løgumkloster og Roskilde
Doris Krarup Mogensen

To uddannelsesudvalg vedr. professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation (3K) i hhv. København og Århus
Susanne Møller

Folkekirken som Arbejdsplads (arbejdsgruppe under Uddannelsesudvalget)
Susanne Møller

Introkurser for nyansatte i folkekirken
Susanne Møller og Vivi Rolskov Jensen

Aftagerpaneler på teologiuddannelserne i København og Aarhus
Ulla Thorbjørn Hansen

Evaluering af NY Præst (FUV)
Ulla Thorbjørn Hansen

Folkekirkens Samarbejdsudvalg
Inge Kjær Andersen og Elisabeth Jensen

HR-gruppen
Inge Kjær Andersen og Elisabeth Jensen

Styregruppe for projektet ”Læs teologi og bliv præst - rekruttering og fastholdelse af præster i folkekirken”
Inge Kjær Andersen, Ulla Thorbjørn Hansen og Elisabeth Jensen

Erfagruppe om præsteboliger
Inge Kjær Andersen, Iben Tolstrup og Elisabeth Jensen

 

Liv og vækst-udvalget 

Arbejdsgruppen om liturgiske konferencer
Bodil Therkelsen

Danske Kirkedage
Søren Abildgaard

Gabriel-prisen
Peter Hundebøll

Folkekirkens Ungdomskor repræsentantskab
Per Damgaard Pedersen

Kursussamarbejde med Løgumkloster Refugium
Peter Hundebøll

Samtaleforum om Unge og Kirke
Peter Hundebøll

 

Forretningsudvalget

Styregruppe for DAP-projekt
Inge Kjær Andersen

Arbejdsgruppe vedr. DAP
Kristina Ravn Broch og Anja D. Christensen

Forsøg i folkekirken, følgegruppe
Vivi Rolskov Jensen og Elisabeth Jensen. Politisk udpegning afventer behov.

It-Følgegruppen
Inge Kjær Andersen

Planlægningsgruppe for Folkekirkemødet
Søren Abildgaard

Kirkeministeriets og folkekirkens Informationssikkerhedsudvalg
Flemming Vium Nielsen

Næste generation Digital Post
Louise Theilgaard

Budgetfølgegruppen vedr. fællesfondens drift
Søren Abildgaard

Danske Sømands- og Udlandskirkers bestyrelse
Carsten Bøgh Pedersen

Danske Sømands- og Udlandskirkers repræsentantskab
Tom Ebbe Jakobsen

Vedtaget af bestyrelsen 28. august 2021