27. SEPTEMBER 2021

Repræsentation

Bestyrelsen varetager også ekstern repræsentation. Se her hvilke bestyrelser, udvalg, arbejdsgrupper og andet, medlemmerne sidder i.

COLOURBOX36299813.jpg

Af: Anja D. Christensen

Strukturudvalget

Arbejdsgruppen Flere præster
Anton Pihl

Bestyrelsen for folkekirken.dk
Karin Skouboe og Karen J. Klint

Bestyrelsen for Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV)
Anton Pihl

FUV’s befolkningsundersøgelse, følgegruppe
Karin Skouboe og Per Damgaard Pedersen

FUV’s befolkningsundersøgelse, styregruppe
Anton Pihl

Intern ad hoc gruppe vedr. flere præster
Anton Pihl

          ********

Udvalget for Økonomi, Bygninger og Grøn omstilling

Erfagruppen for lokal økonomi
Hans-Henrik Nielsen, Tom Ebbe Jakobsen og Tina Frederikke Aabenhus

Forsikringsenheden
Hans-Henrik Nielsen, Tom Ebbe Jakobsen

Fælles fora for kirkegården og begravelsesspørgsmål
Hans-Henrik Nielsen

Følgegruppe for projektet om differentieret vedligeholdelse af kirkebygninger
Hans-Henrik Nielsen

Planlægningsgruppen for Kirkegårdskonferencen
Iben Tolstrup og Hans-Henrik Nielsen

Styregruppe Folkekirkens Grønne Omstilling
Margrethe Winther-Nielsen (Hans-Henrik Nielsen som stedfortræder)

Styregruppe for projektet om differentieret vedligeholdelse af kirkebygninger
Bodil Therkelsen

          ********

Personaleudvalget

Aftagerpaneler på teologiuddannelserne i København og Aarhus
Iben Tolstrup

Arbejdsgruppen vedrørende arbejdsmiljø for præster
Inge Kjær Andersen

Bestyrelsen for Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning
Inge Kjær Andersen og Elisabeth Jensen som suppleant

Bestyrelserne for de 3 kirkemusikskoler i Vestervig, Løgumkloster og Roskilde
Doris Krarup Mogensen

Brancheudvalg vedrørende uddannelse i folkekirken
Vivi Rolskov Jensen og Elisabeth Jensen

Erfagruppe om præsteboliger
Inge Kjær Andersen, Iben Tolstrup og Elisabeth Jensen

Folkekirken som Arbejdsplads (arbejdsgruppe under Uddannelsesudvalget)
Susanne Møller

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd
Inge Kjær Andersen

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd (forretningsudvalg)
Inge Kjær Andersen og Elisabeth Jensen som suppleant

Folkekirkens Samarbejdsudvalg
Inge Kjær Andersen og Elisabeth Jensen

FUV’s udvalg om efteruddannelser af kirke- og kulturmedarbejdere
Susanne Møller

HR-gruppen
Inge Kjær Andersen og Elisabeth Jensen

Introkurser for nyansatte i folkekirken
Susanne Møller og Vivi Rolskov Jensen

Styregruppe for projektet ”Læs teologi og bliv præst - rekruttering og fastholdelse af præster i folkekirken”
Inge Kjær Andersen, Iben Tolstrup og Elisabeth Jensen

To uddannelsesudvalg vedr. professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation (3K)
i hhv. København og Århus
Susanne Møller

Uddannelsesudvalget (Kompetencefonden og arbejdsgruppen om introuddannelse)
Susanne Møller

          ********

Liv og vækst-udvalget 

Arbejdsgruppe vedr. gejstligt tilsyn
Anton Pihl

Arbejdsgruppe vedr. Liturgisk Forum
Søren Abildgaard og Jørgen Bendixen

Arbejdsgruppen om liturgiske konferencer
Bodil Therkelsen

Danske Kirkedage
Søren Abildgaard

Folkekirke og forsvar
Søren Abildgaard

Folkekirkens Ungdomskor repræsentantskab (afventer FUK)
Per Damgaard Pedersen

Gabriel-prisen
Peter Hundebøll

God praksis i kontakt til indvandrere og efterkommere, FUV (følgegruppe)
Per D. Pedersen

Kursussamarbejde med Løgumkloster Refugium
Peter Hundebøll

Lad os tale om tro (styregruppe)
Per D. Pedersen og Karen J. Klint

Samtaleforum om Unge og Kirke
Peter Hundebøll

Økumenisk Forum
Søren Abildgaard og Bodil Therkelsen

          ********

Forretningsudvalget

Arbejdsgruppe vedr. DAP
Kristina Ravn Broch og Anja Christensen

Budgetfølgegruppen vedr. fællesfondens drift
Søren Abildgaard

Danske Sømands- og Udlandskirkers bestyrelse
Carsten Bøgh Pedersen

Danske Sømands- og Udlandskirkers repræsentantskab
Tom Ebbe Jakobsen

It-Følgegruppen
Inge Kjær Andersen

Kirkeministeriets og folkekirkens Informationssikkerhedsudvalg
Flemming Vium Nielsen

Planlægningsgruppe for Folkekirkemødet
Søren Abildgaard

Styregruppe for DAP-projekt
Inge Kjær Andersen

Vedtaget af bestyrelsen 28. august 2021.
Opdateret 26. september 2022 med efterfølgende udpegninger og afsluttede organer.