Økonomisk hjælp og regnskabspakker

Få overblik over økonomien og hjælp til arbejdet. Kontakt Landsforeningens regnskabskontor, der kan hjælpe dig trygt igennem kirkekassens økonomi.

Regnskab

Kontakt regnskabskontoret og få hjælp til regnskaberne.

Af: Anja D. Christensen

Fleksible regnskabspakker
Hos Landsforeningens regnskabskontor kan du få hjælp til menighedsrådets økonomi. Vi tilbyder fleksible regnskabspakker og kan sammensætte en pakke, som dækker netop dit menighedsråds behov og ønsker.

En regnskabspakke kan blandt andet indeholde betaling af regninger, bogføring af bilag, indberetning af løn, årsafslutning, hjælp til budgetlægning og deltagelse på menighedsrådsmøder.
Regnskabspakkerne ligger uden for det almindelige kontingent.

Økonomisk hjælp på flere niveauer
Du kan også få hjælp hos økonomisk afdeling, hvis du har brug for mere eller andet end hjælp til den praktiske udførelse af økonomiopgaverne.
Det kan fx være ekstra hjælp til budgetlægning i forhold til menighedsrådets målsætninger og prioriteringer, serviceeftersyn af kirkekassens økonomi eller starthjælp til den nye regnskabsfører.
Dette ligger ud over det almindelige medlemskontingent.

Kontakt regnskabskontoret på regnskab@menighedsraad.dk eller 8732 2133.

Hvad koster det?
Hjælpen ligger udover det almindelige medlemskontingent. Fordi sogne er forskellige, varierer prisen også. Du får et konkret tilbud på regnskabsføring for dit sogn på baggrund af de opgaver, vi skal løse. Kontakt os på regnskab@menighedsraad.dk eller tlf. 87 32 21 33 og hør nærmere om mulighederne.

Flere artikler om samme emne

#Økonomi

Læs også: