Det arbejder vi for...

Vi styrker menighedsrådene – folkekirkens demokratiske fundament

Elsted 0825
  • Som menighedsrådenes interesse- og arbejdsgiverorganisation vil vi sikre de bedste vilkår for folkekirkens lokale ledelse herunder mere fleksibilitet i organiseringen, sikre kirkens tilstedeværelse og opnå retten til at forhandle overenskomster.

  • Vi arbejder for, at staten fortsat understøtter folkekirken i overensstemmelse med grundloven, og at folkekirkens særstilling i forhold til andre trossamfund opretholdes.

  • Vi vil bevare det tætte bånd mellem stat og kirke og forbedre styringen af folkekirkens fælles økonomi.

 

Læs også: