5. DECEMBER 2022

Erfaringer fra formandsposten

Hvad lærer man som formand for et menighedsråd? Hvad overrasker positivt, og hvad ville du ønske, at du havde vidst på forhånd? Vi har bedt to formænd dele ud af deres erfaringer.

formand.jpg

Af: Camilla Folsach Madsen

Tilmeld dig formandsuddannelsen

Langsommeligheden. Den var den største overraskelse for Lone Nielsen, da hun i 2012 trådte ind i menighedsrådet i Fjelstrup i Sønderjylland:

- Det udfordrede virkelig mit temperament. Jeg var godt klar over, at vi ikke kan male kirken grøn, men nogle gange kunne jeg godt tænke, at det hele var meget langsommeligt, forklarer menighedsrådsformanden, der nu er i gang med sin tredje periode i menighedsrådet og tredje år som formand. Hun tilføjer:

- Men man kan også godt forstå det, for det handler meget om økonomi, fordi vi har en pose penge, og den skal vi have brugt på bedste vis.

For den dengang 28-årige Jonas Christensen fra Seest var det netop langsommeligheden, der gjorde, at han fandt sig til rette med at være ny i menighedsrådsregi og samtidig have fået formandsposten.

- Det var rart, at det hele ikke skulle gå så stærkt som i en virksomhed. Det er frivilligt arbejde, så det skal også foregå i et tempo, hvor alle kan følge med, forklarer den nu 34-årige Jonas Christensen, der dengang endnu ingen erfaring havde fra erhvervslivet, men til gengæld havde været politisk aktiv.

Kursus før konstituering
Lone Nielsen trådte ind et menighedsråd, hvor der med hendes egne ord var mange gamle ræve, som var gode til at dele ud af deres erfaringer, mens Jonas Christensen blev formand for et menighedsråd, hvor der med valget var kommet en del nye medlemmer til.

- Mange vidste ikke, hvad man skulle gøre. Så vi startede fra bunden og manglede overblikket over, hvem der skulle gøre hvad, forklarer han og uddyber, at det var alt fra at lægge budget og godkende regnskaber til, hvad reglerne er for at indkalde til møder og lægge beslutningsprotokoller på nettet.

Af samme grund ville Jonas Christensen have ønsket, at han havde fået mere forberedende uddannelse, inden har var trådt ind som formand for menighedsrådet.

- Man burde komme på kursus, allerede efter man er blevet valgt, og inden man konstituerer sig. For man kan godt lave en folder om arbejdet, men hvis man så har ekstra spørgsmål, kan de ikke blive uddybet, siger han, der var på et endagskursus hos Landsforeningen af Menighedsråd om at være ny i et menighedsråd. Han havde dog gerne været afsted på et længere kursus, hvor der også havde været tid at stille spørgsmål til konkrete udfordringer.

For Lone Nielsen var det det store menneskelige ansvar, hun gerne ville have været bedre rustet til.

- Hvis du har evnerne, har du også pligten, men da jeg blev spurgt, om jeg ville være kontaktperson, måtte jeg sige, at jeg ikke har haft personaleansvar før. Og det overraskede mig lidt: At man som lægmand sidder og er arbejdsgiver og skal afholde MUS-samtaler med de ansatte, siger Lone Nielsen.

Mangfoldigt menighedsråd
Både Lone Nielsen og Jonas Christensen fremhæver netop mangfoldigheden som en styrke ved de danske menighedsråd – og at man er med til at bidrage positivt til lokalområdet og udvikler kirken.

- Man møder mennesker, man ikke møder til dagligt. Man får nogle erfaringer og nogle helt nye bekendtskaber, og så lærer man noget om mennesker i forskellige aldersgrupper, forklarer Jonas Christensen og tilføjer:

- Men når man sidder sammen med nogen, der har meget mere livserfaring, skal man lige vænne sig til at skulle afbryde snakken og sige ’ Nu skal vi videre’. Der er det godt at have nogle værktøjer, forklarer han.

Også Lone Nielsen har gjort sig erfaringer med at få tingene sagt:
- Jeg har lært at bruge mine diplomatiske evner og sige, hvad det er, jeg ser – og så se, hvad der sker.

Skal hun give et råd til en kommende menighedsrådsformand er det at have tålmodighed og huske på, at tingene tager tid. Og at arbejdet er mere tidskrævende end ventet.

Fra Jonas Christensen lyder rådet: Husk at spørge, hvis du er i tvivl om noget.
- Man kan hurtigt komme til at lave fejl, så man kan lige så godt bare komme i gang med at spørge. Og det er vigtigt at få spurgt, så man ikke går galt.

Lone Nielsen, 58 år
Formand for menighedsrådet i Fjelstrup
Blev valgt ind i 2012 og brugte to perioder som sekretær, og tre år som næstformand, inden hun i 2019 blev formand.


Jonas Christensen, 34 år

Formand for menighedsrådet i Seest
Blev som 28-årig valgt ind i menighedsrådet som formand i 2016 og sidder i sin anden periode som formand.

Kom med på vores nye formandsuddannelse

Den nye uddannelse er skræddersyet til menighedsrådsformænd og udviklet med afsæt i konkrete erfaringer. I løbet af uddannelsens tre moduler får du konkrete redskaber, der kan bruges i dit arbejde, samtidig med at du får mulighed for at videreudvikle din rolle som formand.

På uddannelsen får du indgående kendskab til følgende områder:

 • Formandsrollen i folkekirken – din rolle og holdet omkring dig
 • Din ledelse af rådet – din rolle og din ledertypes betydning
 • Din kirkes fremtid og engagementet omkring kirkelivet

Modul 1: Formandsrollen i folkekirken – din rolle og holdet omkring dig

 • Din rolle i folkekirkens ledelsesstruktur og ansvar for kirken lokalt
 • Dit demokratiske mandat og menighedsrådet som ledelsesorgan
 • Menighedsrådets samvirke, organisering i udvalgsarbejde og arbejdsform
 • Dit samspil med øvrige kernepersoner: kontaktperson, præster, provstiudvalg mv.
 • Din rolle i at skabe en god kultur i kirken og på arbejdspladsen
 • Betydning af din interesse i kirkelivet og skabelse af tillid i arbejdet

Modul 2: Din ledelse af rådet – din rolle og din ledertypes betydning

 • Din ledelse af rådets arbejde – beslutningsprocessen
 • Det gode møde, mødeplanlægning og prioritering af emner
 • Mødeledelse, protokol og tidsstyring
 • Din facilitering af samarbejdet i rådet
 • Rammerne for dit arbejde: Den korrekte arbejdsgang til styrkelsen af dit og rådets arbejde
 • Din lederstil og sammensætningen af forskellige persontypers betydning for det gode samarbejde
 • Værdiskabende dialog i rådet

Modul 3: Din kirkens fremtid og engagementet omkring dit lokale kirkeliv

 • Visioner for kirkens fremtid og din strategiske ledelse
 • Din viden om menigheden, sognet og lokalområdet
 • Din tilrettelæggelse af jeres prioritering og budgettering af ressourcer
 • Dit og rådets samarbejde med frivillige og skabelse af engagement i kirkeliv og menighedsrådsarbejdet
 • Kirkens kommunikation, pressehåndtering og synlighed i lokalområdet

Målgruppen er formænd og næstformænd

Prisen for uddannelsen er 1.995,00 kr. inkl. kursusmateriale og fuld forplejning.

Find datoer og tilmeld dig her.

Flere artikler om samme emne

#Formandsuddannelse