Forhandlingsret - næste skridt er delegation

I bestyrelsens oplæg fra delegeretmøde 2021 kan du læse om det konkrete forslag til organisering.

Personalesager (2)

Illustration: Morten Jul Pedersen

Bestyrelsen arbejder for at overtage forhandlingsretten i forbindelse med indgåelse af overenskomster og aftaler, som vedrører menighedsrådenes ansatte. Læs bestyrelsens oplæg fra delegeretmøde 2021.
Forhandlingsret - næste skridt er delegation

Flere artikler om samme emne

#forhandlingsret