Det mener kirkeordførerne

Vi har spurgt kirkeordførerne om deres holdning til folkekirken - få deres svar her.

Politikerne Svar

Af: Redaktionen

Hvad betyder folkekirken for danskerne og det danske samfund? Hvad betyder det, at folkekirken er lokalt og ledes af landets menighedsråd? Og Hvad er Folketingets rolle i forhold til folkekirken? Det har vi spurgt de nuværende kirkeordførere om. 

Alle kirkeordførere har fået mulighed for at svare på vores spørgsmål. Nogle har valgt at lade andre svare, fordi de ikke genopstiller.
Svarene kommer her i vilkårlig rækkefølge. Siden opdateres efterhånden som vi modtager kandidaternes svar.

Karsten Filsø, Socialistisk Folkeparti 


Hvad betyder folkekirken efter din mening for danskerne og det danske samfund? 

  • Folkekirken rummer medlemmer med vidt forskellig tilknytning. I hver sin ende medlemmer, som overvejer at udmelde sig, enten fordi man mener folkekirken er for slap og biblens ord ikke tages alvorlig nok, eller fordi man reelt er ret ateistisk i sit syn på livet, og måske bare ikke har taget sig sammen til at udmelde sig. Men langt de fleste af de 73% af befolkningen, der er medlemmer af folkekirken, er medlem, fordi det giver mening for dem. Tilknytningen er meget individuelt, men man vælger fællesskabet i Folkekirken som base for sin kristne tro. Det gør Folkekirken til et af landets allerstærkeste interesse-fællesskaber, når man møder resten af samfundet.

Hvad betyder det, at folkekirken er lokal og ledes af landets menighedsråd? 

  • Jeg mener, det er vigtigt med lokal forankring. Lokalt ansvar giver lokalt medejerskab. Men til billedet af den decentrale kirke hører også, at man en del steder ikke sikrer tilstrækkeligt gode arbejdsforhold for kirkens ansatte. Det er ikke ond vilje, men nogle steder nærmere manglende erfaring i personaleledelse. Her har kirkens ansatte krav på ordnede forhold i ansættelsen. Dette skal der ses nærmere på. 

Hvad er Folketingets rolle i forhold til folkekirken? 

  • Da folkekirken er nævnt i grundloven, er Folketinget inde over. SF mener principielt, at stat og kirke bør adskilles. Det kræver en grundlovsændring, som jo ikke sker foreløbig. Indtil det sker, vil SF gerne give kirken mere selvstyre gennem demokratisk valgte organer. 

Mette Dencker, Dansk Folkeparti (genopstiller ikke)

 
Hvad betyder folkekirken efter din mening for danskerne og det danske samfund? 

  • Folkekirken er et sted hvor vi kan møde hinanden i øjenhøjde. Det er på én og samme tid et demokratisk og demokratiserende sted. Alle er lige i kirken uanset hvilken baggrund de kommer fra, hvor mange penge de tjener, hvordan de ser ud osv. Derfor er folkekirken også en del af selve kernen af det at være dansk. Det er ikke noget tilfælde at vores demokratis og moderne kulturs fædre som Grundtvig var præster. Der er en logisk sammenhæng mellem den protestantiske menigheds lighed og vores demokratiske sindelag, i modsætning til nogle andre religioner hvor ulighed og forskelsbehandling mellem f.eks. kønnene er normen.

Hvad betyder det, at folkekirken er lokal og ledes af landets menighedsråd? 

  • Det betyder at folkekirken har en lokal legitimitet. Der er ingen menighed og ingen præst hvis ikke der er kirkegængere, og hvis ikke netop de bliver hørt og set. Det er et udtryk for en sund og demokratisk kultur. Jeg så dog gerne at flere involverede sig i deres lokale folkekirke, også selvom det bare handler om at arrangere noget for børnene, gå en tur, kagebord eller lignende. På samme vis kan folkekirken godt gøre mere for at skabe interessante arrangementer, der har et kirkeligt udgangspunkt men som ikke kun handler om gudstjeneste og nadver. Derudover mener jeg desuden ikke man kan tale om at folkekirken kun er lokal – det er jo storbypræster som leder den – dvs. præsterne har været minimum 5 år i enten Århus eller København. Det sætter selvfølgelig sit aftryk.

Hvad er Folketingets rolle i forhold til folkekirken? 

  • Folketingets rolle i forhold til folkekirken er minimal, og det skal den blive ved med at være. Folkekirken og det protestantiske udgangspunkt må være at hver menighed ejer og tager ejerskab over sin menighed. Jeg mener dog der er plads til at øge budgettet og sikre præster og menighederne i Danmark bedre vilkår. En kirketjener i Gentofte tjener nogle og 25.000,- kr. i et område hvor husene koster 10 mio. kr. Du er jo på tærsklen til at være fattig hvis du vælger et liv som kirketjener. Man skal ikke leve af brød alene – men hvad gør man hvis man knap nok har råd til det brød? 

 

Andreas Steenberg, Radikale Venstre


Hvad betyder folkekirken efter din mening for danskerne og det danske samfund? 

  • Jeg vil sætte et ord som frihed på kirken. Jeg er selv ud af en præsteslægt (min nu afdøde far, Erik Steenberg, var sognepræst i folkekirken i hele sit arbejdsliv,) og jeg husker en af de første politiske samtaler, jeg havde, og som jeg havde med ham. Det handlede om abort, hvor jeg var blevet spurgt i skolen, om jeg og vi nu var imod abort, når jeg var præstesøn. Det talte jeg med min far om. Han sagde, at han for det første jo ikke alene vil kunne bestemme det, da der ville være en kvinde også, men at han håbede at man sammen vil fravælge abort, men at han aldrig havde været i tvivl om, at lovgivningen måtte være sådan, at man selv bestemte. Jeg husker meget tilbage på den samtale, som her er hengivet frit efter hukommelsen. Jeg lærte at visse forhold i livet er noget, man ikke nødvendigvis ved, hvordan man vil håndtere, før man står i det. Der kan være mange måder at sørge på, tro på, leve på og svære valg skal man være påpasselig med at sige noget meget firkantet om, før man står der. Og lovgivningen må være sådan, at folk selv skal træffe de valg, for der er ikke et ultimativt rigtigt eller forkert valg. I folkekirken er alle velkomne, og man kan tro, som man vil. Der er også demokratisk styring, så har man en holdning kan man stille op til meningsrådet. Så frihed til forskellighed, men stadig i fællesskab. De ord vil jeg sætte på Folkekirken. Jeg er også historie interesseret, så Folkekirken og især visse enkelt kirker har en stor historiske betydning.  

Hvad betyder det, at folkekirken er lokal og ledes af landets menighedsråd? 

  • Det synes jeg er vigtigt, hvilket jeg også beskriver ovenfor. Det skaber også visse udfordringer, fordi det kan være svært at håndtere konflikter, store byggerier og andet med frivillig arbejdskraft, som menighedsrådene jo er. Det er ikke det samme, som at vi skal fjerne menighedsrådenes indflydelse, fordi jeg synes det afspejler den frihed og det lokale engagement som der skal være i folkekirken. Men det kan være at folketinget skal bidrage til at udvikle menighedsrådenes arbejde. Herom nedenfor.

Hvad er Folketingets rolle i forhold til folkekirken? 

  • Jeg synes Folketinget skal være påpasselig med at blande sig alt for meget, da troen er personlig og der skal være de forskelle der er rundt omkring. De historier der har været om dårlig trivsel og ubehagelige konflikter skal vi se på. Men i fællesskab. Jeg kan se for mig at kirkeministeren sammen med interessenter og Folketinget arbejder med, hvordan vi kan tilvejebringe redskaber og ledelseskompetencer i folkekirken, så vi kan komme den mistrivsel til livs. Som klimaparti vil også gerne blande os i hvordan kirke driver sine jorde og mange bygninger. Der er meget at hente. Generelt er jeg åben for at lave samarbejder med folkekirken om hvad der nu kan give mening, men helst på opfordring fra folkekirken og interessenterne selv.  

 

Flere artikler om samme emne

#folketingsvalg #Politik