kontaktperson

Vælg en læg som kontaktperson

Kontaktperson

Holdning
Landsforeningen anbefaler, at menighedsrådet vælger et valgt medlem af menighedsrådet som kontaktperson.

Baggrund
Menighedsrådets valg af kontaktperson kan have betydning for menighedsrådets interne samarbejde og ledelse af de ansatte. Anbefalingen, om at vælge en læg som kontaktperson, har til hensigt at understøtte de bedste rammer for menighedsrådets samvirke og ledelse samt at sikre den bedste brug af ressourcer.

Overordnet har præsten et vedvarende, dobbelt interesseforhold, der består i, at præsten er ansat af Kirkeministeriet, arbejder for kirken på lige fod med de øvrige ansatte og samtidig er født medlem af menighedsrådet. Vælger menighedsrådet præsten som daglig leder, gælder særlige forhold, som kan spille ind på samvirket og menighedsrådets ledelse af ansatte.

  • Hvordan vil det fremtidige samarbejde blive, hvis menighedsrådet ikke længere ønsker den pågældende præst som daglig leder?
  • Præsten er præst, også for de medarbejdere, der tilhører menigheden.
  • Hvordan forholder menighedsrådet sig eksempelvis, hvis præsten kommer i konflikt med en eller flere medarbejdere som kollega, og ikke som daglig leder?
  • Præsten kan modsætte sig valget. Det kan et lægt medlem ikke.

Endelig hænger valget af kontaktperson også sammen med menighedsrådets brug af ressourcer. Der er forskel på honorering af et valgt medlem og en præst i den samme funktion som kontaktperson/daglig leder. Og så bør det overvejes, om det er hensigtsmæssigt at anvende præsteressourcer til at varetage opgaven som kontaktperson.

Behandlet af bestyrelsen, 16. april 2018 og den 8. september 2018.

Vælg en læg som kontaktperson