10. FEBRUAR 2021

På vej mod forhandlingsretten

I Danmark er vi stolte af Den danske model, og vi forsvarer den gerne. Den danske model er kendetegnet ved, at lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer forhandler og aftaler løn- og ansættelsesvilkår inden for det pågældende område - det gælder bare ikke i folkekirken.

forhandling.jpg

Af: Anja Christensen

Kort om folkekirkens arbejdsgiverorganisation og ønsket om forhandlingsretten

På arbejdsgiverkortene finder du nogle ofte stillede og helt centrale spørgsmål, som Landsforeningen har fået i forbindelse med delegeretmødets beslutning om, at Landsforeningen skal overtage forhandlingsretten i forhold til menighedsrådenes ansatte.

På den anden side af kortene finder du svaret og en kort forklaring.

Disse kort er en opdateret version fra januar 2021.

Kortene findes i to varianter: 
1. Printklar version 
2. Læsevenlig version

Det er en god ide, at den printklare version printes på begge sider af papiret, da spørgsmål og svar så vil fremgå på hver side af papiret.

Det gøres ved at vælge "udskriv på begge sider af papiret" i printerindstillinger. 

arb.giverkort print-selv forklaring.png
Er det kun muligt at printe på enkeltsider, er kortene nummereret, således det er muligt at se, hvilke spørgsmål og svar der hører sammen. 

Man kan vælge at klippe kortene ud, som vist på billedet ovenfor, så er de nemme at finde frem til næste menighedsrådsmøde.

Den danske model skal også gælde folkekirken 
I Landsforeningen har vi fokus på, hvordan vi bedst understøtter medlemmerne i arbejdsgiverrollen, fordi vi mener, at det kan være med til at skabe gode folkekirkelige arbejdspladser. Vi arbejder derfor på, som menighedsrådenes organisation, at overtage forhandlingsretten i forhold til menighedsrådenes ansatte, så Den danske model også kommer til at gælde i folkekirken.

Hvorfor arbejder vi for, at Den danske model skal gælde i folkekirken?

  • For som overenskomstpart at indgå overenskomster og aftaler
  • For at varetage vores medlemmers interesser
  • For at blive en del af tvisteløsningssystemet.

Arbejdsgiverorganisation med forhandlingsret
Vi varetager i dag hovedparten af de opgaver, en arbejdsgiverorganisation varetager og fungerer allerede i dag som arbejdsgiverorganisation for menighedsrådene. Men vi har ikke forhandlingsretten, som udøves af Kirkeministeriet efter bemyndigelse fra Skatteministeriet.

Arbejdsgiverorganisationens vigtigste opgave er at varetage medlemmernes interesse, og det skal også gøre sig gældende ved overenskomstforhandlingerne. Når det er medlemmernes egen organisation, der forhandler, tror vi på, at der skabes et større ejerskab til forhandlingsresultatet.

Bestyrelsen er klar til drøftelser
Udviklingen af Landsforeningen som arbejdsgiverorganisation og arbejdet med at opnå forhandlingsretten har været undervejs siden 2003, og vi rykker hele tiden tættere på målet.

På delegeretmødet 2021 fremlægger bestyrelsen et politisk oplæg med konkrete forslag til organisering af arbejdsgiverorganisationen. Oplægget er sendt til vores distriktsforeninger forud for deres generalforsamlinger, så det kan drøftes på forsamlingerne inden delegeretmødet 2021.