Sådan bliver du særligt medlem

Er du medlem af et provstiudvalg, men ikke medlem af et menighedsråd, kan du blive særligt medlem af Landsforeningen. Læs her hvordan.

Medlemsmøde Nyborg 43 - Jonas Fotografi.jpg

For provstiudvalgsmedlemmer, der ikke er medlemmer af et menighedsråd, er det muligt at søge om særligt medlemskab.

Sådan gør du
Send en mail til Landsforeningens sekretariat, hvor du oplyser:
Navn, adresse, telefonnummer og mailadresse samt hvilket provsti, du hører under.

Mailen sendes til: kontor@menighedsraad.dk

Vi giver din distriktsforening direkte besked om din indmeldelse.

Medlemskontingent
Et årsmedlemsskab for særlige medlemmer koster 710 kr. ekskl. moms årligt.

Her kan du se medlemsfordelene