Politisk organisation

Landsforeningen ledes af en bestyrelse på 20 personer, som er på valg hvert fjerde år.

Bestyrelsen Samlet April2022

Bestyrelsen består af 14 læge personer og 6 gejstlige (pt. 5). 

Bestyrelsen vælges af de delegerede på Landsforeningens delegeretmøde, som er en del af årsmødet. De delegerede repræsenterer de godt 40 distriktsforeninger, som er medlemmer af Landsforeningen. 

Du kan læse om årsmødet her.

Bestyrelsen er organiseret i en række udvalg. Du kan finde bestyrelsen og udvalgene her.