Medlemsdemokrati og organisering i arbejdsgiverorganisationen

I bestyrelsens oplæg fra delegeretmøde 2020 kan du blandt andet læse om formålet med at opnå forhandlingsretten.

Forhandlingsret 2 Bob Katznelson

Illustration: Bob Katznelson

Bestyrelsen arbejder for at overtage forhandlingsretten i forbindelse med indgåelse af overenskomster og aftaler, som vedrører menighedsrådenes ansatte. Læs bestyrelsens oplæg fra delegeretmøde 2020.
Medlemsdemokrati og organisering i arbejdsgiverorganisationen