Medlemsdemokrati og organisering i arbejdsgiverorganisationen

I bestyrelsens oplæg fra delegeretmøde 2020 kan du blandt andet læse om formålet med at opnå forhandlingsretten.

Repraesentation (1)

Illustration: Morten Jul Pedersen.

Bestyrelsen arbejder for at overtage forhandlingsretten i forbindelse med indgåelse af overenskomster og aftaler, som vedrører menighedsrådenes ansatte. Læs bestyrelsens oplæg fra delegeretmøde 2020.
Medlemsdemokrati og organisering i arbejdsgiverorganisationen