Personalepolitik

Skriv personalepolitikken ned

Personalepolitik (1)

Personalepolitik - skriv den ned

Brug for lidt hjælp?

Landsforeningen har lavet en skabelon til en personalepolitik for kirkefunktionærer, som I kan tage udgangspunkt i.

Find den her

Holdning
Landsforeningen anbefaler, at menighedsrådet som arbejdsgiver udformer en personalepolitik for deres ansatte.

Baggrund
Uanset personalepolitikken er skrevet ned eller ej, så har man en personalepolitik.

Der er ikke krav om, at menighedsrådene har en nedskrevet personalepolitik. Alligevel anbefaler Landsforeningen det. En personalepolitik beskriver arbejdspladsens værdier, holdninger, politikker og kultur indenfor forskellige områder, f.eks. i forbindelse med samarbejde, medarbejderudvikling, kommunikation, mm.

Med en personalepolitik skabes gode rammer for arbejdet med kirkens og kirkegårdens kerneopgaver. En fælles, nedskrevet personalepolitik er et betydningsfuldt redskab til at sikre tydelighed omkring de værdier og politikker, som menighedsrådet ønsker skal være gældende på arbejdspladsen. En personalepolitik kan medvirke til at skabe tydelig ledelse, fordi den skaber gennemsigtighed for menighedsrådet og tryghed for medarbejderne om rammerne og vilkårene for arbejdet.

Landsforeningen anbefaler, at menighedsrådet udarbejder personalepolitikken i et fællesskab med medarbejderne og herved giver mulighed for at afstemme og tydeliggøre de forventninger, som menighedsrådet og medarbejderne har til hinanden.

Landsforeningen har udarbejdet et forslag til en personalepolitik for kirkefunktionærer, som er behandlet i Folkekirkens Samarbejdsudvalg, og som er tilgængelig her.

Behandlet på bestyrelsesmøde, den 26. oktober 2018.