Godt samarbejde i rådet

Det gode samarbejde og en god mødekultur i menighedsrådet udgør fundamentet for, at kirken kan udvikles i den retning, menighedsrådet ønsker jer.

Samarbejde

Foto: Niels Åge Skovbo

Vil I forbedre samarbejdet, eller ønsker I at udvikle en bedre mødekultur, hvor idéer får plads til at udvikle sig og beslutninger træffes og bliver virkelighed. Så kan I få et godt råd pr. telefon, bestille en skræddersyet temadag eller et længere forløb til udvikling af en god kultur:

I kan få hjælp til:

  • Udvikling af gode samarbejdsrelationer og forståelse for betydningen af en konstruktiv dialog.
  • Forståelse af roller og ansvarsområder i menighedsrådet.
  • Hvem gør hvad og hvordan bliver I et godt hold?
  • Kollektiv ledelse – hvad betyder det?
  • Hvordan bliver udvalgsstrukturen god, så den giver fremdrift i jeres arbejde?
  • Det gode menighedsrådsmøde.
  • Skabe klarhed over, hvordan man kan håndtere og forebygge konflikter og hvordan man kan håndtere uenigheder. 
  • Kommunikationsmønstre, opbygning af tillid samt kunsten at lytte. 

Kontakt os for at høre mere om mulighederne for en temaaften lj@menighedsraad.dk eller ring 8732 2133