1. DECEMBER 2022

Nu er tilmeldingen åben til formandsuddannelsen!

Vi skulle lige have de sidste detaljer på plads, og nu kan vi endelig åbne for tilmeldingen til vores landsdækkende formandsuddannelse i 2023. Se her, hvordan du melder dig til.

Formandsuddannelse 2480X1400px NY

Af: Redaktionen

Den nye uddannelse er skræddersyet til menighedsrådsformænd og udviklet med afsæt i konkrete erfaringer. I løbet af uddannelsens tre moduler får du konkrete redskaber, der kan bruges i dit arbejde, samtidig med at du får mulighed for at videreudvikle din rolle som formand.

TILMELD DIG HER:

På uddannelsen får du indgående kendskab til følgende områder:

  • Formandsrollen i folkekirken – din rolle og holdet omkring dig
  • Din ledelse af rådet – din rolle og din ledertypes betydning
  • Din kirkes fremtid og engagementet omkring kirkelivet

Modul 1: Formandsrollen i folkekirken – din rolle og holdet omkring dig

Fundamentet for menighedsrådsarbejdet
Ledelsesudfordringer i folkekirken
Din rolle i folkekirkens ledelsesstruktur og ansvar for kirken lokalt
Dit demokratiske mandat og menighedsrådet som ledelsesorgan
Menighedsrådsmødet og gode beslutningsprocesser
Din rolle i at skabe en god kultur i kirken og på arbejdspladsen
Betydning af din interesse i kirkelivet og skabelse af tillid i arbejdet
Menighedsrådets samvirke, udvalgsarbejdet og arbejdsform

Modul 2: Din ledelse af rådet – din rolle og din ledertypes betydning
Værdier i den offentlige sektor
Det gode møde, mødeplanlægning/dagsorden og prioritering af emner
Mødeledelse: Lukkede punkter, beslutning og protokol, offentliggørelse af protokol, inhabilitet/dobbeltrolle
Din facilitering af samarbejdet i rådet
Personligheder og menighedsrådsarbejdet: Din lederstil og sammensætningen af forskellige persontypers betydning for det gode samarbejde

Modul 3: Din kirkens fremtid og engagementet omkring dit lokale kirkeliv

Formanden som strategisk leder
Kendskab til det enkelte sogn: Hvilke befolkningsgrupper bor i jeres sogn? Udlevering af data på sogne niveau
At arbejde med visioner og årshjul
Kirkens kommunikation
Hvordan kan I som menighedsråd fortælle om kirken? Pressehåndtering
Omverdenens engagement i kirken: Frivillige
Hvordan tiltrækker I menigheden til at være en aktiv del af kirkelivet?
Uddeling af kursusbeviser og afslutning

Målgruppen er formænd og næstformænd

Prisen for uddannelsen er 1.995,00 kr. inkl. kursusmateriale og fuld forplejning.

TILMELD DIG HER

Flere artikler om samme emne

#Formandsuddannelse