1. DECEMBER 2022

Nu er tilmeldingen åben til formandsuddannelsen!

Vi skulle lige have de sidste detaljer på plads, og nu kan vi endelig åbne for tilmeldingen til vores landsdækkende formandsuddannelse i 2023. Se her, hvordan du melder dig til.

Formandsuddannelse 2480X1400px NY

Af: Redaktionen

Den nye uddannelse er skræddersyet til menighedsrådsformænd og udviklet med afsæt i konkrete erfaringer. I løbet af uddannelsens tre moduler får du konkrete redskaber, der kan bruges i dit arbejde, samtidig med at du får mulighed for at videreudvikle din rolle som formand.

TILMELD DIG HER:

På uddannelsen får du indgående kendskab til følgende områder:

 • Formandsrollen i folkekirken – din rolle og holdet omkring dig
 • Din ledelse af rådet – din rolle og din ledertypes betydning
 • Din kirkes fremtid og engagementet omkring kirkelivet

Modul 1: Formandsrollen i folkekirken – din rolle og holdet omkring dig

 • Din rolle i folkekirkens ledelsesstruktur og ansvar for kirken lokalt
 • Dit demokratiske mandat og menighedsrådet som ledelsesorgan
 • Menighedsrådets samvirke, organisering i udvalgsarbejde og arbejdsform
 • Dit samspil med øvrige kernepersoner: kontaktperson, præster, provstiudvalg mv.
 • Din rolle i at skabe en god kultur i kirken og på arbejdspladsen
 • Betydning af din interesse i kirkelivet og skabelse af tillid i arbejdet

Modul 2: Din ledelse af rådet – din rolle og din ledertypes betydning

 • Din ledelse af rådets arbejde – beslutningsprocessen
 • Det gode møde, mødeplanlægning og prioritering af emner
 • Mødeledelse, protokol og tidsstyring
 • Din facilitering af samarbejdet i rådet
 • Rammerne for dit arbejde: Den korrekte arbejdsgang til styrkelsen af dit og rådets arbejde
 • Din lederstil og sammensætningen af forskellige persontypers betydning for det gode samarbejde
 • Værdiskabende dialog i rådet

Modul 3: Din kirkens fremtid og engagementet omkring dit lokale kirkeliv

 • Visioner for kirkens fremtid og din strategiske ledelse
 • Din viden om menigheden, sognet og lokalområdet
 • Din tilrettelæggelse af jeres prioritering og budgettering af ressourcer
 • Dit og rådets samarbejde med frivillige og skabelse af engagement i kirkeliv og menighedsrådsarbejdet
 • Kirkens kommunikation, pressehåndtering og synlighed i lokalområdet

Målgruppen er formænd og næstformænd

Prisen for uddannelsen er 1.995,00 kr. inkl. kursusmateriale og fuld forplejning.

TILMELD DIG HER

Flere artikler om samme emne

#Formandsuddannelse