Folkekirkens Dåbsinitiativ

Daabsideer.dk er en hjemmeside, hvor du som menighedsrådsmedlem eller ansat i en kirke kan hente inspiration til, hvordan I kan lave aktiviteter, der knytter familier tættere på jeres kirke. Det kan være aktiviteter i forbindelse med dåb, men det kan også være bredere aktiviteter og tilbud for familier og forældre.

daab17.jpg

Foto: Folkekirken.dk

Bag dåbsideer.dk står det fælles folkekirkelige projekt ”Folkekirkens Dåbsinitiativ”. Projektet, der løb fra 2016 til 2018, havde til formål at afdække, hvilke dåbsinitiativer, der findes rundt om i de danske sogne – og herefter formidle dem i en form, så det er let at lade sig inspirere ude i landets kirker. At projektet er afsluttet, betyder, at daabsideer.dk ikke længere bliver opdateret. Men der vil stadig være masser af god inspiration at hente for menighedsråd og ansatte i folkekirken.

Bag Folkekirkens Dåbsinitiativ stod en styregruppe med repræsentanter for Landsforeningen af Menighedsråd, biskopperne, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og de Frie Folkekirkelige Organisationer. Herudover var en provst også med i styregruppen.

Link til daabsideer.dk 

Flere artikler om samme emne

#Dåb