22. SEPTEMBER 2022

Folkekirkemedlemmernes forventninger til kirken

Hvad er folkekirkemedlemmernes forventninger til kirken, og hvilke opgaver, skal kirken prioritere? For menighedsråd er der vigtig viden at hente i ny befolkningsundersøgelse.

Folkekirkemedlemmers Forventninger

Illustration: Morten Jul Pedersen

Af: Marie Gaarden

Hvad skal I bruge jeres kræfter og penge på i menighedsrådet? Opgaverne og mulighederne er mange, mens økonomien og antallet af hjælpende hænder sjældent rækker til at prioritere det hele. ”Religiøsitet og forholdet til folkekirken,” er en befolkningsundersøgelse, som Folkekirkens Uddannelses – og Videnscenter står bag, og den giver svar på, hvilke forventninger og ønsker medlemmerne har til kirkens prioriteringer.

To vigtige opgaver
Hvis folkekirken skal prioritere sine midler, hvor vigtige synes du så, følgende aktiviteter er? Sådan lyder et af spørgsmålene i befolkningsundersøgelsen
Og ud fra en liste med 11 aktiviteter, er der to højdespringere: Kirkegårdene skal passes, og kirken skal hjælpe syge, gamle og socialt udsatte. Faktisk har hele 86 % af de adspurgte prioriteret netop de to aktiviteter.
Jais Poulsen er evaluerings- og udviklingskonsulent hos Folkekirkens Uddannelses – og Videnscenter. Han påpeger, hvor vigtige kirkegårdene er for medlemmerne. At hjælpe samfundets svageste er samtidig en værdi, som medlemmerne gerne ser kirken udfolde i praksis, for eksempel gennem det diakonale arbejde.
”Det er jo nærmest alle, der har prioriteret de to kategorier, og det er meget bemærkelsesværdigt,” siger Jais Poulsen i en video, der netop sætter fokus på undersøgelsen.

Se videoen (cirka 7 minutter) og få endnu flere detaljer fra undersøgelsen - artiklen fortsætter under videoen

En stor tillidserklæring
Selvom kirkegårde og hjælp til samfundets svageste topper listen over de aktiviteter, medlemmerne vil prioritere, er der en hel række af aktiviteter, der scorer højt. Faktisk er der otte ud af de 11 aktiviteter på listen, der bliver prioriteret af over halvdelen af de adspurgte.
”Det er noget af et pres, at der er en forventning om at være tilstede i alle de arenaer, og det kan jo godt gøre det lidt vanskeligt at være folkekirke, ” siger Jais Poulsen, der samtidig ser det som en stor tillidserklæring fra medlemmerne, når de giver udtryk for, at så mange aktiviteter er relevante for folkekirken at gå ind i, og at de har en forventning om, at kirken arbejder med de opgaver.

Tradition og fornyelse
Mens undersøgelsen kaster lys over, hvad medlemmerne synes er det vigtigste, kirken skal prioritere, viser den også, at der er områder, hvor medlemsskaren er splittet. Ifølge undersøgelsen mener 66%, at folkekirken skal prioritere midler til at skabe nye gudstjenesteformer, mens 78% mener, man skal bevare traditionerne.
”Man skal både være det stabile og det velkendte, samtidig med, at man skal forny sig – det giver jo en interessant dynamik,” siger Jais Poulsen i videoen.

Spørgsmål til refleksion

Vil I arbejde videre med, hvordan I indfrier medlemmernes forventninger i jeres kirke? Folkekirkens Uddannelses – og Videnscenter har stillet nogle spørgsmål, I kan bruge til at drøfte forholdene hos jer.

  • Hvordan bevarer vi traditionerne samtidig med, vi fornyer os?
  • Hvorfor er kirkegårdene så vigtige for medlemmerne, og hvad betyder det for os?
  • Hvordan arbejder vi med det diakonale i vores sogn?

Sætter I drøftelsen på dagsordenen til et møde i menighedsrådet, kan I eventuelt varme op ved at se videoen først og svar derefter på spørgsmålene. Sæt cirka en halv time af til punktet.

Læs hele undersøgelsen

I undersøgelsen kan du dykke længere ned i emnerne. Her kan du for eksempel se svarene fordelt på alder, land/by og uddannelsesmæssige baggrund.

Undersøgelsen er i 2 dele
Læs del 1

Læs del 2

Undersøgelsen kan desuden købes i bogform hos forlaget Eksistensen.

Bog 1 og Bog 2

Se videoer
Du kan også se flere videoer, hvor vidensmedarbejdere fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter sætter fokus på undersøgelsen.

Årsager til medlemskab: Se videoen
Kirkegården og kirken som sted: Se videoen
Indmeldelse og udmeldelse: Se videoen
At tale om tro: Se videoen
Tro og medlemskab: Se videoen
Sådan bruger danskerne kirken: Se videoen
Indvandring: Se videoen
Folkekirkemedlemmernes ønsker til kirken: Se videoen

 

Læs også: