Guides

Her finder du vejledning og gode råd til, hvordan forskellige opgaver i menighedsrådet kan løses (Tegning: Kim Broström).

190612_styre_kimbrostrom_web.jpg
Rollefordeling Illustration (1)

Her kan menighedsrådet få hjælp

Følg illustrationen og find ud af, hvor du og dit menighedsråd kan få hjælp.

Samtalen03.png

Bedre dialog mellem medarbejdere og ledelse

Hvordan taler man sig frem til et godt samarbejde på arbejdspladsen? Et nyt dialogværktøj til samtaler mellem medarbejdere og ledelse viser vej

Informationssikkerhed Foto

Guide: nye regler om informationssikkerhed og databeskyttelse

Landsforeningen har lavet en guide, der giver et hurtigt overblik over, hvad opgaven som sikkerhedsansvarlig går ud på, og hvordan opgaven kan gribes an.

Kompetence00.jpg (1)

Sæt kompetencer og efteruddannelse på dagsordenen

Vil I sætte medarbejdernes uddannelse på dagsordenen? Vil I skabe udvikling og trivsel blandt medarbejdere? Vil I have inspiration til nytænkning? Så prøv guiden til strategisk kompetenceudvikling.

BudgetProces_3.jpg

Budgetprocessen

Det koster penge at drive kirke, og det koster lidt energi at få styr på, hvornår budgetterne skal laves. Bliv klogere i vores guide til, hvem der gør hvad – og hvornår de gør det, så pengene kommer i hus.

RammeSamarb.jpg

Guide: Arbejdet i provstiudvalg

Arbejdet i provstiudvalg - hvad går det egentlig ud på? Det får du et indblik i her.

Persondata001.png

Guide til persondata

25. maj kommer der nye regler for, hvordan man omgås digitale oplysninger. Menighedsrådene er også omfattede af de nye krav. Bliv klogere på, hvad der kommer til at ske

Indkoebet1.jpg (1)

Guide til indkøb i folkekirken

Undersøg markedet og gå i forhandlinger, før I køber ind til kirken

Loen00.jpg

Guide til lønforhandling

Mange medarbejdere søger om lønstigning i efteråret. Her får du et hurtigt overblik over forløbet i den årlige lønforhandling

ArbejdsgiverKort.jpg

Guide: Menighedsrådet som arbejdsgiver

Formålet med denne øvelse er at få en god og konstruktiv dialog om arbejdsgiverrollen og blive skarpere på, om menighedsrådets praksis stemmer overens med intentionerne. Det gør man ved sammen at diskutere to spørgsmål: Hvad er god ledelse, og hvad er den vigtigste opgave som arbejdsgiver?

samspil 4 (002).jpg

Sæt gang i det lokale samarbejde

Ønsker menighedsrådet mere samarbejde med andre i lokalsamfundet, fx lokalråd, borgerforening eller idrætsforeningerne? Her er tre trin, der får jer godt i gang.

PersonalePolitik01.jpg

Kom godt i gang med personalepolitikken

Det er vigtigt at få sat ord på arbejdspladsens værdier, holdninger, politikker og kultur inden for forskellige områder. Her er fire trin til at starte processen.

ErfaGruppe000-final.jpg

Guide: Kom godt i gang med erfagrupper

Vil I skabe fællesskab blandt menighedsrådsmedlemmer? Vil I give inspiration og erfaringsudveksling lokalt? Samles om faglige input til rådsarbejdet? Gøre det lettere og måske endda sjovere at være menighedsrådsmedlem? Så følg vores guide.

COLOURBOX4875825.jpg

Nyt dialogværktøj skal styrke samarbejde

Hvordan taler man sig frem til et godt samarbejde på arbejdspladsen? En ny guide til samtaler mellem medarbejdere og ledelse viser vej.