Uddannelsespolitik

Sæt kompetenceudvikling og efteruddannelse på dagsordenen - det er vigtigt

Lederuddannelse 1

Sæt kompetenceudvikling og efteruddannelse på dagsordenen

Holdning
Landsforeningen anbefaler, at menighedsrådene har fokus på kompetenceudvikling og efteruddannelse.

Baggrund
Medarbejdere med de rette færdigheder, viden og kompetencer er afgørende for at kunne imødekomme kravene på fremtidens arbejdsmarked og altså også på folkekirkens arbejdspladser. Derfor er menighedsrådets arbejde med holdninger og praksis omkring medarbejderudvikling, kompetenceudvikling og uddannelse vigtigt.

Når medarbejdere deltager i relevant faglig udvikling og opkvalificering, øges kvaliteten i opgaveløsningen. Kompetenceudvikling kan forbedre trivslen og jobtilfredsheden hos den enkelte medarbejder og dermed bidrage til at folkekirkens arbejdspladser anses for at være attraktive, samtidig med at kompetente medarbejdere fastholdes.

Som input til at sætte kompetenceudvikling og efteruddannelse på dagsordenen anbefaler vi derfor, at:

  • arbejde strategisk med kompetenceudvikling ved at koble menighedsrådets visioner og målsætninger med udvikling og uddannelse af medarbejderne
  • MUS afholdes årligt, systematisk og understøtter menighedsrådets visioner og målsætninger
  • Sikre, at medarbejderen har de fornødne kompetencer til at varetage jobbet nu og i fremtiden
  • kompetenceudviklingen giver rum for den enkelte medarbejders faglige og personlige udvikling
  • kompetenceudvikling kan ske blandt andet gennem dagligt arbejde, sidemandsoplæring, netværk, efter- og videreuddannelse
  • aftaler om kompetenceudvikling tager stilling til omkostningerne herunder mulighed for tjenestefrihed, og om hvorvidt uddannelse sker i arbejdstiden

Guiden ’Strategisk udvikling i folkekirken’, hvordan menighedsrådet sætter kompetenceudvikling på dagsordenen (udviklet som en del af Projektet ”Partnerskaber om uddannelse”).

Guide til uddannelse og kompetenceudvikling i folkekirken.

Behandlet af bestyrelsen, 1. februar 2019
(Administrativ opdatering 28.april 2021)