Menighedsrådenes Blad

Inspiration, debat og praktisk viden. Det er ingredienserne i Menighedsrådenes blad, der i 100 år har været bindeleddet mellem Landsforeningen og medlemmer.

Menighedsraadenes Blad