Medlemmer

Landsforeningens bestyrelse er sammensat af tyve personer. De 14 er læge medlemmer og seks er gejstlige.

Bestyrelsen Samlet April2022

18 af Landsforeningens 19 bestyrelsesmedlemmer 2021-2025. Eva Holmegaard Larsen mangler. Foto: Lars Aarø.

 

De læge medlemmer er:


Søren Abildgaard (formand)
2532 6641
sa@menighedsraad.dk 


Inge Kjær Andersen (næstformand)
6171 0656
inkjan@gmail.com 


Anton Pihl
5126 4129
antonkristianpihl@gmail.com 


Peter Lauridsen Hundebøll
2944 3999
peterh@fdf.dk 


Bodil Therkelsen
4062 6877
stavbt@hotmail.com 

 
Hans-Henrik Nielsen
2127 0258
hhnie@outlook.com  


Tom Ebbe Jakobsen
2012 1411
tej@ballesogn.dk 


Susanne Møller
2011 7971
susanne@nl70.dk


Frede Hansen
2048 6265
fredeh47@gmail.com


Karen J. Klint
4028 9864
karenjklint@gmail.com 


Mona Østergaard Klit
4218 6508
monaoestergaardklit@gmail.com 


Doris Krarup Mogensen
2232 1536
doris@pdkm.dk 


Karin Skouboe
2147 0036
karin.skouboe@primanet.dk eller formand@rougsoenord.dk 


Margrethe Winther-Nielsen
6171 7929
marg.wn@gmail.com 


De gejstlige medlemmer er:

 
Carsten Bøgh Pedersen (næstformand)
3052 6265
cabp@km.dk 


Jørgen Samsing Bendixen
2323 1365
jbe@km.dk 


Iben Tolstrup
25110625
ito@km.dk 


Per Damgaard Pedersen
2440 4828
pdp@km.dk


Eva Holmegaard Larsen
4848 0719/2247 8984
ehl@km.dk 

 

Bestyrelsen er organiseret i en række udvalg, se dem her.

Bestyrelsen varetager også ekstern repræsentation, se listen her.