13. JUNI 2017

Guide: Arbejdet i provstiudvalg

Arbejdet i provstiudvalg - hvad går det egentlig ud på? Det får du et indblik i her.

RammeSamarb.jpg

Af: Jesper Moll. Illustrationer: Bob Katzenelson

System.Web.HttpParseException (0x80004005): The if block is missing a closing "}" character. Make sure you have a matching "}" character for all the "{" characters within this block, and that none of the "}" characters are being interpreted as markup.

  at System.Web.WebPages.Razor.RazorBuildProvider.EnsureGeneratedCode()
  at System.Web.WebPages.Razor.RazorBuildProvider.get_CodeCompilerType()
  at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider)
  at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders()
  at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild()
  at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath)
  at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate)
  at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate)
  at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVirtualPathObjectFactory(VirtualPath virtualPath, HttpContext context, Boolean allowCrossApp, Boolean throwIfNotFound)
  at System.Web.Compilation.BuildManager.GetCompiledType(VirtualPath virtualPath)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in C:\websites\menighedsraad_v8\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20

Økonomisk grundenhed

Provstiudvalget er et gammelt organ i folkekirkens struktur. Det blev indført i 1922, men meget har ændret sig siden. Før handlede udvalgenes arbejde primært om at syne præstegårdene og fastsætte den kommunale kirkeskat. Det betød, at valgene ofte handlede om at få valgt en håndværker og nogen med forstand på økonomi.

Ramme om arbejdet

Fra mest at fokusere på økonomien er provstiudvalgene i dag mange steder blevet en ramme for samarbejde mellem menighedsråd. Det kan dreje sig om både praktiske ting som at få kalket kirker eller ordne regnskaber og kirkelige emner. Eksempelvis er der menighedsråd, der sammen laver projekter for børn i kirken.

System.Web.HttpParseException (0x80004005): The if block is missing a closing "}" character. Make sure you have a matching "}" character for all the "{" characters within this block, and that none of the "}" characters are being interpreted as markup.

  at System.Web.WebPages.Razor.RazorBuildProvider.EnsureGeneratedCode()
  at System.Web.WebPages.Razor.RazorBuildProvider.get_CodeCompilerType()
  at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider)
  at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders()
  at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild()
  at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath)
  at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate)
  at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate)
  at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVirtualPathObjectFactory(VirtualPath virtualPath, HttpContext context, Boolean allowCrossApp, Boolean throwIfNotFound)
  at System.Web.Compilation.BuildManager.GetCompiledType(VirtualPath virtualPath)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in C:\websites\menighedsraad_v8\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20

Provstiet er horisonten

Et provstiudvalgsmedlem er ikke først og fremmest repræsentant for sit eget sogn, men skal have provstiet som horisont. Det er altså provstiet som helhed, man skal have for øje, når man træffer beslutninger og prioriterer provstiets pengekasse.

System.Web.HttpParseException (0x80004005): The if block is missing a closing "}" character. Make sure you have a matching "}" character for all the "{" characters within this block, and that none of the "}" characters are being interpreted as markup.

  at System.Web.WebPages.Razor.RazorBuildProvider.EnsureGeneratedCode()
  at System.Web.WebPages.Razor.RazorBuildProvider.get_CodeCompilerType()
  at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider)
  at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders()
  at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild()
  at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath)
  at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate)
  at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate)
  at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVirtualPathObjectFactory(VirtualPath virtualPath, HttpContext context, Boolean allowCrossApp, Boolean throwIfNotFound)
  at System.Web.Compilation.BuildManager.GetCompiledType(VirtualPath virtualPath)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in C:\websites\menighedsraad_v8\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20

Det handler om holdninger

Når provstierne i højere grad er ramme for samarbejde imellem menighedsråd, betyder det også, at valget til udvalgene er et holdningsvalg. Kandidaterne har stadig brug for både en praktisk sans og forståelse for økonomi. Men først og fremmest handler valgene om holdninger til, hvad man vil lave sammen i provstiet. Skal man fremme samarbejdet, flytte nogle af menighedsrådenes opgaver eller sætte en fælles kurs for kirken i provstiet?

System.Web.HttpParseException (0x80004005): The if block is missing a closing "}" character. Make sure you have a matching "}" character for all the "{" characters within this block, and that none of the "}" characters are being interpreted as markup.

  at System.Web.WebPages.Razor.RazorBuildProvider.EnsureGeneratedCode()
  at System.Web.WebPages.Razor.RazorBuildProvider.get_CodeCompilerType()
  at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider)
  at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders()
  at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild()
  at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath)
  at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate)
  at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate)
  at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVirtualPathObjectFactory(VirtualPath virtualPath, HttpContext context, Boolean allowCrossApp, Boolean throwIfNotFound)
  at System.Web.Compilation.BuildManager.GetCompiledType(VirtualPath virtualPath)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in C:\websites\menighedsraad_v8\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20

Provstens rolle

Man kan vælge provsten som formand for provstiudvalget. Eller man kan lade posten gå til en af de valgte læge medlemmer. Gør man det, får man adskilt provstiudvalgets opgaver og ansvar fra provstens og man får en tydelig arbejdsfordeling. Provsten løser sine forpligtelser som udvalgets forretningsfører og provstiudvalgets formand leder udvalgets arbejde.

Flere artikler om samme emne

#Provstiudvalg