Forretningsudvalget

Søren Abildgaard (formand), Carsten Bøgh Pedersen, Inge Kjær Andersen, Peter Hundebøll og Anton Pihl.

Landsforeningens bestyrelse har nedsat fire politiske udvalg, der tilsammen dækker de sagsområder, som menighedsrådene varetager.

Strukturudvalget

Kaj Bollmann (formand), Anton Pihl, Jørgen Samsing Bendixen, Tom Ebbe Jakobsen og Ketty Sørensen.

 • Sogne-, pastorats-, provsti- og stiftsstruktur
 • De demokratiske organer på alle niveauer, deres opgaver og beføjelser
 • Den gejstlige struktur på alle niveauer
 • Folkekirkens og menighedsrådenes forhold til staten, herunder til minister, departement og borgerlige myndigheder
 • Fællesfonden og principielle spørgsmål om folkekirkens økonomi
 • Styrelse og strukturering af folkekirkens fælles opgaver

Økonomi- og bygningsudvalget

Hans-Henrik Nielsen (formand), Finn Poulsen, John Skodsborg og Hjørdis Kjærgaard.

 • Økonomi på sogneniveau, herunder kirkekassers budget og regnskab
 • Provstiernes økonomi, budgetprocedurer og budgetsamråd
 • Køb, salg og forpagtning af fast ejendom
 • Anlægsopgaver, herunder projektering og finansiering
 • Drift af kirkens bygninger, kirkegårde og krematorie

Personaleudvalget

Inge Kjær Andersen (formand), Iben Tolstrup, Karen-Marie la Cour og Susanne Møller.

 • Løn- og ansættelsesforhold for menighedsrådenes personale
 • Uddannelse af menighedsrådets personale
 • Ansættelse af præster, tjenesteboligforhold og andre forhold vedr. præsters ansættelse.
 • Rollefordelingen mellem Landsforeningen, provstierne og stifterne om rådgivning på personaleområdet

Liv og vækst-udvalget

Bodil Therkelsen (formand), Peter Hundebøll, Per Damgaard Pedersen, Jens Krogh og Karl Georg Pedersen.

 • Kirkelig betjening af folkekirkens medlemmer
 • Brug af kirker
 • Liturgi, ritualer og kirkemusik
 • Menighedens liv og vækst
 • Lokalt målsætningsarbejde, strategi og organisering
 • Samarbejdet mellem præst og menighedsråd.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter