Bestyrelsens udvalg

Landsforeningens bestyrelse er organiseret i en række udvalg. Se dem her.

colourboks møde_2.jpg

Forretningsudvalget

Søren Abildgaard, Carsten Bøgh-Pedersen, Inge Kjær Andersen, Jørgen Samsing Bendixen, Peter Hundebøll og Margrethe Winther-Nielsen

Landsforeningens bestyrelse har nedsat 4 politiske udvalg, der tilsammen dækker de sagsområder, som menighedsrådene varetager, samt et udvalg med fokus på medlemsservice.

Kasserer: Tom Ebbe Jakobsen

Strukturudvalget

Anton Pihl (formand)
Karen J. Klint
Karin Skouboe
Eva Holmegaard Larsen
Jørgen Samsing Bendixen

 • Sogne-, pastorats-, provsti- og stiftsstruktur
 • De demokratiske organer på alle niveauer, deres opgaver og beføjelser
 • Den gejstlige struktur på alle niveauer
 • Folkekirkens og menighedsrådenes forhold til staten, herunder til minister, departement og borgerlige myndigheder
 • Fællesfonden og principielle spørgsmål om folkekirkens økonomi
 • Styrelse og strukturering af folkekirkens fælles opgaver

Udvalget for Økonomi, bygninger og grøn omstilling

Hans-Henrik Nielsen (formand)
Tom Ebbe Jakobsen
Iben Tolstrup
Margrethe Winther-Nielsen

 • Økonomi på sogneniveau, herunder kirkekassers budget og regnskab
 • Provstiernes økonomi, budgetprocedurer og budgetsamråd
 • Kirkeskatteopkrævning
 • Folkekirkens bidrag til den grønne omstilling 
 • Køb, salg og forpagtning af fast ejendom
 • Anlægsopgaver, herunder projektering og finansiering
 • Tjenesteboligforhold
 • Drift af kirkens bygninger, kirkegårde og krematorier
 • Forsikringsforhold

Personaleudvalget

Inge Kjær Andersen (formand)
Susanne Møller
Doris Krarup Mogensen
Iben Tolstrup

 • Løn- og ansættelsesforhold for menighedsrådenes personale
 • Uddannelse af menighedsrådets personale
 • Ansættelse af præster og deres ansættelsesvilkår
 • Rollefordelingen mellem Landsforeningen, provstierne og stifterne om rådgivning på personaleområdet
 • Samarbejde og arbejdsmiljø for menighedsrådets personale og præster
 • Udviklingen af Landsforeningen som arbejdsgiverorganisation

Liv og vækst-udvalget

Bodil Therkelsen (formand)
Frede Hansen
Mona Østergaard Klit
Per Damgaard Pedersen
Peter Hundebøll

 • Kirkelig betjening af folkekirkens medlemmer
 • Brug af kirker
 • Liturgi, ritualer og kirkemusik
 • Menighedens liv og vækst
 • Lokalt målsætningsarbejde, strategi og organisering
 • Udvikling af kirkegårde og sammenhæng med det kirkelige arbejde
 • Samvirket mellem præst og valgte menighedsrådsmedlemmer om de administrative og de kirkelige anliggender
 • Udvikling af Landsforeningen som bred kirkelig organisation

Medlemsudvalget

Doris Krarup Mogensen (formand)
Carsten Bøgh Pedersen
Tom Ebbe Jakobsen
Karen J. Klint
Frede Hansen

Medlemsudvalgets hovedopgaver er at sikre, at alle landets menighedsråd finder det helt naturligt og værdifuldt at være medlem af en distriktsforening og af Landsforeningen af Menighedsråd. Det sker konkret ved at styrke relevans og synlighed af foreningens medlemspleje, ved at udvikle, vedligeholde og gennemføre ambitiøse strategier på følgende områder:

 • Medlemsstrategi herunder medlemsmøder/årsmøde
 • Servicestrategi herunder markedsføring og udvikling af ydelser med udgangspunkt i menighedsrådenes behov
 • Kursusstrategi herunder årlig fastlæggelse af kontingentfinansierede tilbud samt udbud af kursuskatalog