Forretningsudvalget

Søren Abildgaard (formand), Carsten Bøgh Pedersen (næstformand), Inge Kjær Andersen (næstformand), Peter Hundebøll og Anton Pihl

Landsforeningens bestyrelse har nedsat fem politiske udvalg, der tilsammen dækker de sagsområder, som menighedsrådene varetager.

Strukturudvalget

Kaj Bollmann (formand), Tom Ebbe Jakobsen (næstformand), Ketty Sørensen, Jørgen Samsing Bendixen, og Anton Pihl

 • Sogne-, pastorats-, provsti- og stiftsstruktur
 • De demokratiske organer på alle niveauer, deres opgaver og beføjelser
 • Den gejstlige struktur på alle niveauer
 • Folkekirkens og menighedsrådenes forhold til staten, herunder til minister, departement og borgerlige myndigheder
 • Fællesfonden og principielle spørgsmål om folkekirkens økonomi
 • Styrelse og strukturering af folkekirkens fælles opgaver

Økonomi- og bygningsudvalget

Hans-Henrik Nielsen (formand), John Skodsborg (næstformand), Finn Poulsen og Hjørdis Kjærgaard

 • Økonomi på sogneniveau, herunder kirkekassers budget og regnskab
 • Provstiernes økonomi, budgetprocedurer og budgetsamråd
 • Køb, salg og forpagtning af fast ejendom
 • Anlægsopgaver, herunder projektering og finansiering
 • Drift af kirkens bygninger, kirkegårde og krematorier

Personaleudvalget

Inge Kjær Andersen (formand), Iben Tolstrup (næstformand), Karen-Marie la Cour og Susanne Møller

 • Løn- og ansættelsesforhold for menighedsrådenes personale
 • Uddannelse af menighedsrådets personale
 • Ansættelse af præster og deres ansættelsesvilkår
 • Rollefordelingen mellem Landsforeningen, provstierne og stifterne om rådgivning på personaleområdet
 • Samarbejde og arbejdsmiljø for menighedsrådets personale og præster
 • Udviklingen af Landsforeningen som arbejdsgiverorganisation

Liv og vækst-udvalget

Bodil Therkelsen (formand), Peter Hundebøll (næstformand), Per Damgaard Pedersen, Karl Georg Pedersen og Jens Krogh

 • Kirkelig betjening af folkekirkens medlemmer
 • Brug af kirker
 • Liturgi, ritualer og kirkemusik
 • Menighedens liv og vækst
 • Lokalt målsætningsarbejde, strategi og organisering
 • Samarbejdet mellem præst og menighedsråd 

Medlemsudvalget

Carsten Bøgh Pedersen (formand), Søren Abildgaard, Inge Kjær Andersen, Peter Hundebøll og Anton Pihl

 • Medlemsstrategi herunder medlemsmøder/årsmøde
 • Servicestrategi herunder markedsføring og udvikling af ydelser med udgangspunkt i menighedsrådenes behov
 • Kursusstrategi herunder årlig fastlæggelse af kontingentfinansierede tilbud samt udbud af kursuskatalog

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter