Sæt ord på visionerne

Få hjælp til at sætte ord på visionerne og få redskaber til at føre dem ud i livet.

Vision.jpg

En temaaften om visioner er for både menighedsråd od medarbejderne og handler om, at få sat ord på visionerne for kirken. 
Visioner skaber et billede af det bedst tænkelige fremtidsscenarie, og det giver jer et klart billede at, hvad det er I vil med kirken. 

Arbejdet for både menighedsrådet og medarbejdere bliver letter med visionen, fordi den giver et fælles billede af, hvordan kirken skal udvikle sig og i hvilke konkrete initiativer, der skal satses på. 

Kom i gang med en temaaften
Det kan være svært at komme i gang med at tale med visioner, derfor tilbyder vi temaaftener, hvor vi sammen arbejder med visioner. 
Aftenen kickstartes med et oplæg om visioner, og hvordan man kan arbejde bevidst med det. Det giver jer som deltagere en forståelse for, hvorfor der i dag tales så meget om visioner i folkekirken. Herefter hjælper vi med en proces, hvor I som deltagere udarbejder visioner for jeres kirken. I en fælles opsamling sammensætter vi en vision.  

I får drøftet:  

  • Hvilke drømme har vi for vores kirke for de kommende år?
  • Hvad skal kendetegne vores kirke i fremtiden?
  • Hvilke(n) vision(er) understøtter vores drømme?
  • Hvilke mål kan vi opstille?

Temaaftenen afsluttes med fælles refleksioner over næste skridt i arbejdet med at gøre visionerne til virkelighed.

Efterfølgende sammenskriver aftenens konsulent visionerne i et notat, der efterfølgende sendes til jer i menighedsrådet.

Flere artikler om samme emne

#Udvikling #visioner

Læs også: