Mere Kirke

Få inspiration fra andre menighedsråds gode erfaringer med at spare penge, samarbejde eller lave nye tiltag inden for folkekirken, som kan give flere ressourcer til det kirkeliv, I ønsker.

Kirke med flag colourbox.jpg