Politik om rekruttering

Når I skal ansætte, skal I spørge jer selv: Hvad har vi brug for?

Rekruttering

Illustration: Morten Jul Pedersen

Holdning
Inden I ansætter en ny medarbejder, anbefaler Landsforeningen, at I nøje afklarer, hvad I har brug for.

Baggrund
Vi tror på, at et grundigt og professionelt ansættelsesforløb giver både kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen, bedre trivsel og et godt grundlag for samarbejde. Det medvirker samlet set til, at folkekirken bliver en attraktiv arbejdsplads.

Vi anbefaler derfor, at I bruger både tid og ressourcer på at rekruttere den rigtige medarbejder til netop jeres ledige stilling.

Brug tid på at undersøge, hvad I har brug for. Tag stilling til, om der er opgaver, der ikke skal løses mere, eller om opgaverne mere hensigtsmæssigt løses af andre. Er der nye opgaver, I vil have løst nu eller i fremtiden? Husk, at der skal være sammenhæng med, hvad I vil med jeres kirke – altså jeres mål og visioner for kirken. På den måde får I et grundlag for at kunne beskrive stillingens indhold og timetal samt at vurdere, om eventuelle ændringer påvirker økonomien.

I skal også bruge tid på at finde ud af, hvad jeres nye medarbejder skal have af såvel faglige kompetencer som personlige kvalifikationer. I kan på den baggrund udarbejde en liste over de faglige kompetencer og personlige kvalifikationer, der er forudsætningen for at kunne varetage stillingen.

Vi tror på, at I på den måde skaber et professionelt grundlag for den videre ansættelsesprocedure.

Behandlet på bestyrelsesmøde, den 8. november 2019.

Flere artikler om samme emne

#rekruttering #ansættelse #præster #daglig leder #provst #præst