20. JUNI 2024

Fælles handlingsplan for arbejdsmiljø i folkekirken er klar

Folkekirkens parter har fulgt op på undersøgelsen af det psykosociale arbejdsmiljø i folkekirken 2023. Det har resulteret i en handlingsplan, der netop er offentliggjort.

Handlingsplan Illustration

Af: redaktionen på baggrund af pressemeddelelse udsendt af By-, Land- og Kirkeministeriet

Som opfølgning på undersøgelsen af det psykosociale arbejdsmiljø i folkekirken 2023, der blev offentliggjort d. 24. januar 2024, har folkekirkens parter nu udarbejdet en fælles handlingsplan for opfølgning på undersøgelsens resultater og anbefalinger. Handlingsplanen skal danne grundlag for de kommende års indsatser for at styrke arbejdsmiljøet i folkekirken.

- Det handler om, at vi skal være med til sikre, at de nye menighedsråd bliver klædt godt på til ledelsesarbejdet og kommer godt i gang med at sikre et godt arbejdsmiljø lokalt, siger Inge Kjær Andersen.

Hun ser frem til at komme videre med arbejdet og til at gå i dybden med punkterne i handlingsplanen både i Landsforeningen, i styregruppen samt i de fora Landsforeningen er repræsenteret i.

Holder fast i det positive og håndterer udfordringer
I handlingsplanen er der både fokus på indsatser til fremme af de positive aspekter ved folkekirkens arbejdsmiljø, som den høje jobtilfredshed, oplevelsen af meningsfuldhed og motivation og engagement i arbejdet, og på håndtering af udfordringerne, som den mobning, som ansatte i folkekirken oplever i et omfang, der ligger over landsgennemsnittet. Håndtering og nedbringelse af mobning indgår som et særligt højt prioriteret indsatsområde i handlingsplanen.

Arbejdet er i gang
Handlingsplanen forholder sig til alle rapportens anbefalinger, herunder til forankringen og prioriteringen af det videre arbejde med hver af anbefalingerne hos de aktører i folkekirken, der på forskellig vis arbejder med folkekirkens arbejdsmiljø.

- Arbejdet er allerede godt i gang hos en række af aktørerne, og undersøgelsens anbefalinger giver os en retning for, hvor det er vigtigt, at vi sammen sætter ind, siger Inge Kjær Andersen.

Artiklen er blevet til på baggrund af en pressemeddelelse udsendt på By-, Land- og Kirkeministeriets hjemmeside på vegne af styregruppen for arbejdsmiljøundersøgelsen.

Læs pressemeddelelsen her

Se handlingsplanen her

Handlingsplanen

Handlingsplanen er udarbejdet af styregruppen for arbejdsmiljøundersøgelsen, der består af repræsentanter fra By-, Land- og Kirkeministeriet, præster, provster, biskopper, menighedsråd og kirkefunktionærer.

Handlingsplanen for opfølgning på undersøgelsen af det psykosociale arbejdsmiljø i folkekirken 2023 kan du finde her

Se arbejdsmiljøundersøgelsen fra 2023

Arbejdsmiljøundersøgelsen for folkekirken er lavet i samarbejde med konsulentfirmaet Mindwork og analyseinstituttet Voxmeter, som har stået for dataindsamling og -behandling.

Hovedrapport – Undersøgelse af det psykosociale arbejdsmiljø i folkekirken 2023 kan findes her

På Kirkeministeriets hjemmeside ligger undersøgelsen i en rapport både i en pixiudgave (37 sider) og en rapport i fuld længde (180 sider).

Her finder du pixiudgaven

Her finder du hovedrapporten.

Flere artikler om samme emne

#Arbejdsmiljø

Læs også: