27. JUNI 2024

Krav om ladestandere

Tag en snak med kommunen, inden I sætter ladestandere op.

Opladning Elbil

”Ny vejledning til kommunerne om dispensationsregler kan være på vej.” Sådan lød meldingen i januar, da krav om ladestandere ved alle kirker med over 20 parkeringspladser, skabte heftig debat i medierne og stor politisk bevågenhed.

For skal kravene også gælde for eksempel for landsbykirker, hvor der ikke kommer ret mange biler forbi, så værdien af at etablere ladestandere ikke står mål med etableringsomkostningerne? Eller skal der gives dispensation?

På det tidspunkt var By-, Land- og Kirkeministeriet i dialog med Social- og Boligstyrelsen om at få klarlagt kommunernes rammer for at give dispensation og eventuelt udarbejdet yderligere vejledning til Ladestanderbekendtgørelsen.  

Ikke yderligere vejledning
Men dialogen har ikke ført til ny eller revideret vejledning. Landsforeningen har været i kontakt med By-, Land- og Kirkeministeriet for at få klarhed, og meldingen er nu, at der ikke kommer yderligere vejledning på området til kommunerne som støtte til dispensationsansøgninger.

Det er fortsat Landsforeningens forhåbning, at der vil kunne gives dispensation, hvis behovet for at oplade elbiler er dækket på anden måde – fx ved at der findes andre offentlige ladestandere i nærheden af kirken, eller fordi der er meget få besøgende til kirken.
Menighedsrådet kan søge dispensation hos kommunen.

Dialog med kommunen
I alle tilfælde er det en god ide at tage en samtale med kommunens tekniske forvaltning om fortolkning af reglerne, matrikelgrænser, og hvordan parkeringspladser måles op, så man får opsat det rigtige antal ladestandere. 

Ladestanderbekendtgørelsen

Senest i januar 2025 skal alle kirker med mere end 20 parkeringspladser have ladestandere til elbiler.

Det fremgår af en dansk bekendtgørelse med afsæt i et EU-direktiv om ladestandere.

Og det gælder uanset kirkens størrelse og om den er i brug hver søndag eller en sjælden gang imellem.

Læs også: