5. JULI 2024

Seneste nyt om registrering af arbejdstid

By-, Land- og Kirkeministeriet er kommet med en ny udmelding angående registrering af arbejdstid.

Tidsregistrering

Af: Redaktionen

I medierne kan man aktuelt læse om forskellig praksis i forhold til forskellige til at undtage medarbejdere fra bestemmelser om hviletid og maksimal ugentlig arbejdstid og dermed fra kravet om tidsregistrering.

I en nyhed på Folkekirkens IntraNet skriver By-, Land- og Kirkeministeriet, at de har fået en række henvendelser om tidsregistrering, at de følger området nøje og informerer på ny, når der foreligger yderligere klarhed om tilgangen til eventuelle fritagelser på tværs af de statslige arbejdsgivere.

Læs hele nyheden fra By,- Land- og Kirkeministeret på Folkekirkens IntraNet

 

Umiddelbart har udmeldingen ikke nogen betydning for menighedsrådenes ansatte, men Landsforeningen følger sagen tæt og har kontakt til de relevante instanser.

Flere artikler om samme emne

#arbejdstid #arbejdstidsregistrering #registring af arbejdstid #tidsregistrering

Læs også: