27. JUNI 2024

Registrering af arbejdstid - gør det enkelt

Den 1. juli 2024 skal menighedsrådenes medarbejdere registrere arbejdstid. Det behøver ikke være en svær eller tung opgave.

Tidsregistrering (1)

Af: Af: Arbejdsgiver og Rådgivning, Red. Marie Gaarden

Tidsregistrering er for at beskytte den enkelte medarbejder ved at sikre, at reglerne om maksimal ugentlig arbejdstid og hviletid overholdes.

Kravet om tidsregistrering er kun et krav om registrering af arbejdstid, og det er medarbejderen, der registrerer. Registreringen behøver altså ikke indeholde oplysninger om ferie, særlige feriedage, omsorgsdage, seniordage, sygefravær eller andet fravær.

Det er dagens samlede arbejdstid, der skal registreres (fx 6 timer) og ikke i hvilket tidsrum arbejdet er udført (fx kl. 9.00-12.00 og kl. 15.00-18.00).

Der er ikke krav til, hvordan registreringen konkret skal gennemføres. Registreringen kan derfor fx ske i en fysisk kalender, i et excelark eller i et indkøbt system.

Se mere i nyheden "Registrering af arbejdstid"

Og i vejledningen på FIN under pkt. 2.8 Se vejledningen her

Flere artikler om samme emne

#tidsregistrering #registring af arbejdstid #arbejdstid