26. OKTOBER 2023

Reaktion på afgørelse i voldgiftssag om kirketjeneste for gartnere og gartneriarbejdere

Gartnere og gartneriarbejdere må ikke have kirketjeneropgaver inde i kirken. Det har en faglig voldgift fastslået i en sag, der var indbragt af 3F. Det er ikke muligt at indgå lokalaftaler med 3F om opgaverne.

Kirkegaardsansat Folkekirken.Dk

Afgørelsen af en voldgiftssag vil sandsynligvis medføre ændringer i ansættelsesvilkårene og reduktion af stillingerne. Foto: folkekirken.dk

Af: Arbejdsgiver og Rådgivning. Red: redaktionen

Opdatering d. 2. november

Vi får i øjeblikket mange henvendelser i vores juridiske rådgivning angående voldgiftsafgørelsen, og hvem den omfatter.

Afgørelsen drejer sig alene om gartnere og gartneriarbejdere, der er ansat under en kirkegårdsleder på en bykirkegård. Gravere og gravermedhjælpere kan fortsat udføre kirketjeneste.

Som I kan læse i nyheden, har Kirkeministeriet oplyst, at man ikke kan indgå lokalaftaler om at udføre kirketjeneste, men 3F er tilsyneladende af en anden opfattelse.
Derfor har vi bedt Kirkeministeriet om hurtigst muligt at få dette spørgsmål afklaret i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, som er overenskomstpart i forhold til organisationsaftalen.

Opgaver i kirken i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger så som begravelser, bisættelser, bryllupper og dåb, må derfor ikke varetages af bykirkegårdens grønne medarbejdere. De må altså ikke uddele salmebøger, tænde lys, sætte salmenumre op og varetage rituelle opgaver i kirken. Det har en faglig voldgift fastslået.

Det betyder, at de grønne medarbejdere på bykirkegårdene kun må udføre arbejdsopgaver på kirkegården og i kapellet, hente blomster i kirken til udlægning på kirkegården samt, i begrænset omfang, rengøring.

Overvej, hvordan opgaverne skal løses
Menighedsrådene med bykirkegårde, hvor det grønne personale i dag har gudstjenester og kirkelige handlinger, skal derfor overveje, hvordan opgaven fremadrettet skal løses, når alt kirkeligt arbejde skal fjernes fra gartnerne og gartneriarbejdernes stilling.
Skal der eventuelt ansættes en kirketjener? Skal det nuværende kirkegårdspersonale have to ansættelser, så de både er gartnere/gartneriarbejdere og kirketjenere?
Det er ikke muligt at indgå lokalaftaler med 3F om at gartnere og gartneriarbejdere skal løse opgaverne, har kirkeministeriet oplyst.

Ændringen vil sandsynligvis medføre ændringer i ansættelsesvilkårene og reduktion af stillingerne, derfor er det vigtigt, at kirkegårdslederne og menighedsrådene har en god dialog med medarbejderne om, at opgaverne fjernes fra kirkegården, og hvad der kommer til at ske.

- Vi er kede af resultatet fra den faglige voldgift, da vi ved, at det påvirker mange menighedsråd, bykirkegårde og særligt medarbejdere. Der er mange steder, hvor kirketjeneste er en fast del af gartnernes og gartneriarbejdernes stilling, og det skal nu ændres, uanset at medarbejderne er glade for opgaven,  udtaler Inge Kjær Andersen, næstformand og formand for Personaleudvalget, og fortsætter:

-Jeg vil kraftigt opfordre jer til at kontakte vores rådgivning, hvis I står i situationen, så I får gennemført ændringerne rigtigt.  

Vær opmærksom på, at afgørelsen ikke omfatter de ansatte på landsbykirkegårde.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?
Kontakt vores rådgivning på: 
Tlf: 8732 2133
Mail: raadgivning@menighedsraad.dk

Bliver I berørte af den nye afgørelse?

Der er hjælp at hente i vores rådgivning.

Kontakt vores rådgivning på: 
Tlf: 8732 2133
Send en mail til rådgivningen

Flere artikler om samme emne

#voldgift #gartnere #gartneriarbejde