6. SEPTEMBER 2023

Nyt værktøj hjælper grøn omstilling på vej

Nyt interaktivt kort er en stor hjælp til dig, der vil have overblikket over kirkens jorder lokalt.

FGO Kort

Det nye interaktive kort samler nyttig viden om folkekirkens jorder til brug i den grønne omstilling af arealerne. Illustration: Folkekirkens Grønne Omstilling

Af: Redaktionen

Find din kirkes jord på kortet! Folkekirkens Grønne Omstilling har lanceret et værktøj i form af et interaktivt kort. Kortet viser placeringen af alle folkekirkens jorder, hvordan de drives i dag og lokale muligheder og begrænsninger for, hvordan de kan anvendes.  

Hjælper den grønne omstilling på vej
Med det interaktive kort kan du finde detaljeret information om kirkernes forskellige jordlodder, og du kan se, hvor der er potentiale for at plante skov, dyrke økologisk, opsætte solceller eller lave naturgenopretning? På den måde er det nye kort et brugbart værktøj til at hjælpe den grønne omstilling på vej.

På kortet kan du blandt andet se:

  • økologiske nabojorder
  • drikkevandsboringer
  • kulstofrige lavbundsjorder
  • områder med lavt tilslutningsbidrag for vedvarende energi
  • områder hvor skovrejsning er uønsket jf. lokalplanen
  • særlige fredninger omkring kirker.

Det interaktive kort er offentligt tilgængeligt for både folkekirkens aktører og for alle andre interesserede. Selve kortet har været brugt af stifter i en årrække, men det er nu videreudviklet med flere funktioner.

Du finder kortet på Folkekirkens Grønne Omstillings hjemmeside

En vigtig milepæl
Med det nye interaktive kort er det første gang nogensinde, at data om folkekirkens jorder samles i én fælles oversigt, der viser den nuværende driftsform. Og kortet er et vigtigt skridt i arbejdet med grøn omstilling, også uden for folkekirken. Derfor fik lanceringen også særlig bevågenhed og blev fejret med taler fra kirkeminister Louise Schack Elholm, biskop og styregruppeformand Henrik Stubkjær samt fageksperter inden for forskellige jordanvendelsesområder. 

I denne video kan du høre biskop og styregruppeformand Henrik Stubkjær fortælle om det nye værktøj. 

Flere artikler om samme emne

#folkekirkens grønne omstilling #grøn omstlling