15. AUGUST 2022

Kommentar til DR's undersøgelse

Ethvert tilfælde af mobning og chikane er et tilfælde for meget. DR har lavet en stor undersøgelse af arbejdsmiljøet i folkekirken, der tegner et billede af et dårligt arbejdsmiljø, hvor mange ansatte føler sig mobbet.

Inge Kjær Andersen

Landsforeningens næstformand, Inge Kjær Andersen - om DR's undersøgelse af arbejdsmiljø i folkekirken.

Af: Marie Gaarden

Ethvert tilfælde af mobning og chikane er et tilfælde for meget.
DR har lavet en stor undersøgelse af arbejdsmiljøet i folkekirken, der tegner et billede af et dårligt arbejdsmiljø, hvor mange ansatte føler sig mobbet.

”Det er er helt uhørt. Alle skal føle sig trygge og trives på deres arbejde, og ethvert tilfælde af mobning og chikane er et tilfælde for meget,” siger næstformand Inge Kjær Andersen som kommentar til undersøgelsen.

Dårligt arbejdsmiljø er et fælles anliggende
Forskellige undersøgelser af folkekirkens arbejdsmiljø peger i forskellige retninger. DR’s undersøgelse viser, at mange føler sig nedgjort. Arbejdstilsynets nationale ”National overvågning af arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere viser, at jobtilfredsheden er den højeste sammenlignet med alle andre brancher.

”Vi kan desværre ikke få udleveret spørgerammen eller hele undersøgelsen, som DR har lavet, men både konklusionen fra Arbejdstilsynet og fra DR kan være sande, og derfor er det vigtigt at komme til bunds i, hvad der fungerer og gør, at jobtilfredsheden er i top, og hvor udfordringerne ligger, inden man drager konklusioner og udråber folkekirkens struktur til at være årsagen,” siger Inge Kjær Andersen.

DR’s dækning peger udelukkende på menighedsrådenes ledelsesrolle, som årsag til det dårlige arbejdsmiljø, men så entydigt er det ikke, mener Kjær Andersen.  

”Derfor er det i fællesskab i folkekirken, vi skal løse problemerne, og vi er allerede i tæt dialog med biskopperne, Provsteforeningen, Præsteforeningen og med kirkeministeren, ligesom det selvfølgelig er i fokus i Arbejdsmiljørådet, hvor alle de faglige organisationer er repræsenteret,” forklarer Inge Kjær Andersen.

Og arbejdet med at komme til bunds i folkekirkens arbejdsmiljø er faktisk allerede sat i gang. Landsforeningen skubbede i starten af året på sammen med kirkeministeriet og de faglige organisationer for at få lavet en ny undersøgelse af arbejdsmiljøet blandt gejstlige og øvrige ansatte. Den forventes igangsat senest i starten 2023.

Redskaber på vej til forebyggelse
Det er den forebyggende indsats, der skal styrkes for at få et bedre arbejdsmiljø, og den lokale dialog er helt central.

”For at understøtte den gode dialog lokalt, er Landsforeningen i gang med at udvikle et dialogværktøj i samarbejde med de øvrige parter i folkekirkens samarbejdsudvalg. Det er tænkt som et værktøj til de obligatoriske medarbejdermøder, der skal holdes mindst en gang om året,” fortæller Inge Kjær Andersen. Desuden holder Landsforeningen kurser og uddannelse inden for ledelse, samarbejde og kontaktpersonens rolle.

Anerkendelse af indsatsen
Når det fylder meget i medierne med historier om menighedsråd, som dårlige og inkompetente ledere, er det ekstra vigtigt at huske på de mange steder, hvor samarbejdet kører og ansatte og folkevalgte trives.
"Jeg vil gerne anerkende de tusindvis af menighedsrådsmedlemmer for den store indsats,” slutter Inge Kjær Andersen.

Flere artikler om samme emne

#Arbejdsmiljø

Læs også: