11. AUGUST 2022

Ny undersøgelse: Jobtilfredshed i top

Ansatte i folkekirken har den højeste jobtilfredshed sammenlignet med andre brancher, viser ny undersøgelse fra Arbejdstilsynet.

COLOURBOX54167170

Illustration: Colourbox,

Af: Marie Gaarden

Arbejdstilsynet gennemfører hvert andet år en undersøgelse af arbejdsmiljøet i Danmark. Resultaterne fra den seneste undersøgelse er netop blevet offentliggjort, og den viser, at det er lønmodtagerne i religiøse institutioner og begravelsesvæsen, som folkekirken er en del af, der har den højeste jobtilfredshed.

Undersøgelsen er baseret på besvarelser fra mere end 30.000 lønmodtagere, der repræsenterer i alt 38 brancher.

Spurgt til jobtilfredshed på en skala fra 1 til 10 (hvor 10 er det bedste), ligger branchen Religiøse institutioner og begravelsesvæsen helt i top med 8,1 i gennemsnit, og 67,1% af lønmodtagerne i branchen angiver, at arbejdet i høj eller meget høj grad giver selvtillid og arbejdsglæde – kun overgået af ansatte i frisørbranchen.

Ikke overraskende
Resultatet af undersøgelsen kommer ikke bag på Inge Kjær Andersen, næstformand i Landsforeningen, der er glad for topplaceringen:

”Historier om dårligt arbejdsmiljø har fyldt meget i medierne i en længere periode, og derfor kan man let få den tanke, at jobtilfredsheden og arbejdsglæden må være helt i bund. Der er arbejdsmiljømæssige udfordringer, og dem skal der handles på. Men lad os lige et øjeblik huske på, at der er mange glade og tilfredse medarbejdere på en lang række lokale arbejdspladser i folkekirken,” siger Inge Kjær Andersen.

Kilde: Arbejdstilsynet - National overvågning af arbejdsmiljøet blandt lønmodtagere

Vigtige nøgleord
Dykker man længere ned i Arbejdstilsynets rapport, tegner der sig et billede af, hvilke faktorer, der lader til at have indflydelse på jobtilfredsheden. Et af nøgleordene er indflydelse; 84,6% inden for branchen svarer, at de i høj eller meget høj grad har indflydelse på, hvordan arbejdsopgaver udføres. Også oplevelsen af at få anerkendelse og påskønnelse ser ud til at spille ind på den høje jobtilfredshed. Desuden svarer 75,8%, at de føler sig respekteret af ledelsen.

Klarere mål og motivation
Mens lønmodtagerne i branchen generelt er glade og tilfredse med deres job, viser undersøgelsen, at der er plads til forbedring. Inden for branchen svarer 41,5 %, at deres nærmeste leder i høj eller meget høj grad er god til at motivere medarbejderne, mens 43,4%, angiver, at deres nærmeste leder i høj eller meget høj grad er god til at kommunikere klare mål for arbejdet – et resultat, der giver branchen en bundplacering sammenlignet med andre brancher.

”Resultaterne fra undersøgelsen viser, at der er noget at sætte fokus på i forhold til ledelse. Ligesom kirkeministeren mener vi, at udfordringerne skal og kan løses inden for den struktur og de rammer vi har i folkekirken. I Landsforeningen er vi klar til at hjælpe menighedsrådene med rådgivning og de tilbud om kurser og uddannelser, vi har om ledelse, kontaktpersonens rolle, kommunikation og samarbejde,” slutter Inge Kjær Andersen.

Om undersøgelsen

Arbejdstilsynets undersøgelse bliver foretaget hvert andet år. Den hedder ”National overvågning af arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere.”
Resultaterne af den seneste undersøgelse blev offentliggjort i juni.
Du kan finde rapporten her

Flere artikler om samme emne

#Arbejdsmiljø