4. NOVEMBER 2022

19 grader overholder arbejdsmiljøloven

Regeringen har i lyset af energikrisen opfordret til blandt andet at sænke temperaturen på offentlige arbejdspladser.

Radiator

Når der skal spares på energien på kirkekontoret, må temperaturen godt være 19 °C. Helt præcist siger Arbejdstilsynet, at temperaturen ikke bør komme under 18 °C.

Af: Arbejdsgiver og Rådgivning, Red. Camilla Folsach Madsen

Arbejdsmiljølovgivningen fastsætter, at der i arbejdstiden skal være en passende temperatur for de beskæftigede i arbejdsrummet.

Temperaturen ved stillesiddende arbejde under normale klima- og arbejdsforhold bør ifølge Arbejdstilsynet ikke komme under 18 °C.

19 grader på kontoret overholder arbejdsmiljøloven
Det er således ikke i strid med arbejdsmiljøreglerne at sænke temperaturen fx på kirkens kontorarbejdspladser og i kirkens mødelokaler.

Kirkeministeriet har i september generelt opfordret menighedsrådene til at iværksætte energibesparende tiltag med henblik på at reducere det samlede energiforbrug i de folkekirkelige lokaler.

Du kan læse mere herom på Landsforeningens hjemmeside.

Flere artikler om samme emne

#Energibesparelse