5. SEPTEMBER 2022

Sørg for at indbetale korrekt pensionsbidrag

Det er menighedsrådet, der er ansvarlig for, at der indbetales korrekt pensionsbidrag. Sådan undgår I at registrere forkerte oplysninger.

Økonomichef Jpeg (1)

Hvis I ved en fejl ikke får registreret de korrekte oplysninger og derfor påbegynder indbetalingerne for sent, risikerer I senere at skulle indbetale det manglende pensionsbidrag med renter, og I risikerer også at blive pålagt et bodsansvar over for den relevante faglige organisation. Illustration: Bob Katzenelson

Af: Arbejdsgiver og Rådgivning, Red. Camilla Folsach Madsen

En arbejdsmarkedspension er en kollektiv obligatorisk pensionsordning, som menighedsrådets medarbejdere, der er dækket af overenskomst, er omfattet af.

For en række af folkekirkens overenskomstansatte medarbejdere er der som udgangspunkt beskæftigelseskarens, før der opnås ret til indbetaling af pensionsbidrag. Det gælder for kirketjenere og gravere, gartneriarbejdere og gartnere på bykirkegårde, kontorfunktionærer på kirkegårdskontorer og gravermedhjælpere på landsbykirkegårde.

Risiko for bodsansvar
Det er menighedsrådet, der er ansvarlig for, at der indbetales korrekt pensionsbidrag, eller - hvis den ansatte endnu ikke er berettiget hertil - at denne tilmeldes gruppelivsordningen. Hvis I ved en fejl ikke får registreret de korrekte oplysninger og derfor påbegynder indbetalingerne for sent, risikerer I senere at skulle indbetale det manglende pensionsbidrag med renter, og I risikerer også at blive pålagt et bodsansvar over for den relevante faglige organisation.

For at menighedsrådet kan sikre korrekt indbetaling af pensionsbidrag, er det nødvendigt, at medarbejderen oplyser jer om tidligere ansættelsesforhold. Med andre ord er det altså altid vigtigt, at I i forbindelse med nyansættelser får spurgt medarbejderen herom, så I har de korrekte oplysninger til brug for anciennitetsfastsættelsen.

På Den Digitale Arbejdsplads (DAP'en kræver log in med MitID) kan I læse mere om pension til menighedsrådets ansatte. Følg stien: Håndbøger > Vejledning i menighedsrådsarbejde > Menighedsrådet som arbejdsgiver > Forhold under ansættelsen > Pension.

I blanketsamlingen kan I finde skemaer til brug for indhentelse af de nødvendige oplysninger hos Medarbeideren. Følg stien: Håndbøger > Blanketsamling til menighedsråd > Personale > Pension.

 

 

 

 

 

 

Flere artikler om samme emne

#Oplysninger #Pension