31. OKTOBER 2022

Kodeks for god ledelse i folkekirken

Her får I hjælp til at starte dialogen om, hvad god ledelse er i jeres menighedsråd, og hvordan I gør den endnu bedre.

God Ledelse

I kirkerne er mangfoldigheden i medarbejdergrupperne meget stor. Det stiller krav til, at man respekterer forskelligheder og sætter sig ind i, hvordan de enkelte medarbejdere motiveres og ledes bedst. Illustration: Colourbox

Af: Arbejdsgiver og Rådgivning, Red. Camilla Folsach Madsen

Menighedsrådet har ansvaret med at sikre, at ledelsesopgaverne i den lokale kirke varetages på en god måde.

Til det arbejde har Landsforeningen af Menighedsråd udarbejdet et kodeks, som også er drøftet i Folkekirkens Samarbejdsudvalg. Her kan du hente kodeks for god ledelse i folkekirken. Det er opbygget som et redskab til at sætte dialogen om god ledelse på dagsordenen. En dialog der foregå lokalt i menighedsrådene, hvor ansvaret for personalet er placeret, og hvor viden om praksis er størst.

Systematisk og ud fra fælles aftaler
Det er en styrke for arbejdet på kirkelige arbejdspladser, at der ofte lægges et personligt engagement i arbejdet. Som god ledelse er det imidlertid vigtigt, at ledelsesarbejdet ikke styres af personforhold, private holdninger og egne mavefornemmelser. Den professionelle adfærd som ledelse består i at agere systematisk og ud fra fælles aftaler i menighedsrådet.

Kodeks for god ledelse i folkekirken indeholder 9 anbefalinger, der ikke er tænkt som en endelig facitliste, men som et redskab til at sætte udvikling af god ledelse i folkekirken på dagsordenen gennem omtanke og fælles dialog. 

Anbefalinger til god personaleledelse

1. Lev op til ledelsesretten og -pligten
2. Forstå strukturen og ager efter den
3. Afklar roller og samarbejdsform i menighedsrådet
4. Vær tydelig ledelse – sæt retningen
5. Aftal kommunikationsveje
6. Udvis professionel adfærd
7. Vis respekt for faglig og personlig forskellighed
8. Løs konflikter, inden de vokser sig store
9. Opsøg viden, og bliv klogere

For hver af de 9 anbefalinger er der spørgsmål, som I kan bruge til at starte dialogen om, hvordan I gerne vil udvikle jeres ledelse.

Kom i gang med at udvikle jeres personaleledelse nu!

Flere artikler om samme emne

#Ledelse