7. SEPTEMBER 2022

Hvad kan vi hjælpe med?

Én af vores hovedopgaver er at støtte menighedsrådene, så de oplever det så enkelt og så lidt bureaukratisk som muligt at få rådgivning og vejledning.

Rollefordeling Illustration Uden Tekst Beskaaret2

Illustration: Bob Katzenelson

Af: Arbejdsgiver og Rådgivning, Red. Camilla Folsach Madsen

Landsforeningen er menighedsrådenes medlemsorganisation, og vi ser det som en af vores hovedopgaver at støtte menighedsrådene, så de oplever det så enkelt og lidt bureaukratisk som muligt at få rådgivning og vejledning.

Som medlemsorganisation er vi jeres professionelle partner inden for jura og HR-rådgivning på alle områder inden for personalesager. Som medlemsorganisation sidder vi altid på medlemmernes side af bordet. Og det gør vi også i den forstand, at vi fortæller jer, når I er på afveje.

Når vi skriver, at vi rådgiver bredt, betyder det i forhold til personalesager, at vi rådgiver i det meste af det, et menighedsråd eller en kontaktpersonen kan komme ud for. Vi rådgiver i spørgsmål om menighedslov og også i forvaltningslov samt offentlighedslov mm. I forhold til personalesager kan det være spørgsmål om inhabilitet, partshøring, aktindsigt, GDPR og meget mere.

Spørgsmål om fortolkning og forståelse af overenskomster svarer vi på, og vi bistår også i spørgsmål om ansættelse, lønforhandling, ferie mv.

Vi deltager i forhandlinger
Har I en personalesag, det kan fx være om sygdom, ændring af stilling på grund af besparelser eller en sag om afskedigelse, hjælper vi jer igennem den. Vi kan deltage i forhandlinger såvel på lokalt niveau som i tilfælde, hvor sagen bringes videre i systemet. Læs mere her.

Hvis I overvejer at indgå i samarbejder med andre menighedsråd, hvor der skal ske ændringer i medarbejdernes ansættelsesforhold, kan vi også hjælpe med det. Vi hjælper fx med at sikre, at medarbejderen varsles om væsentlige stillingsændringer eller opsigelse. Vedtægten for samarbejdet kan vi også hjælpe med at udarbejde. 

Skulle I have et spørgsmål, som vi ikke kan svare på, kan vi som regel finde ud af, hvem der kan, så vi kan hjælpe jer videre.

Alt dette er omfattet af kontingentet, men har I brug for hjælp til at en gennemgang af jeres personaleadministration, kan vi mod betaling hjælpe med det. Læs mere her

Har I en daglig leder eller er med i et samarbejde om en personalekonsulent, så hjælper vi naturligvis også dem med rådgivning og vejledning.

Husk at følge med i vores kurser, uddannelser og webinarer på vores hjemmeside. Læs mere her

 

 

 

 

 

Flere artikler om samme emne

#Rådgivning