1. SEPTEMBER 2022

Slut med nyansættelser på tjenestemandsvilkår

Pr. 1. december 2022 vil der ikke længere ske nyansættelser på tjenestemandsvilkår.

Tjenestemand Kontrak

Kirkegårdsledere, kirkegårdsassistenter samt domorganister (1. organister ved domkirkerne) og hovedorganister ved Holmens Kirke og Frederiksborg Slotskirke vil ikke længere blive nyansat på tjenestemandsvilkår. Foto: Colourbox

Af: Arbejdsgiver og Rådgivning, Red. Camilla Folsach Madsen

Med virkning fra 1. december 2022 vil kirkegårdsledere, kirkegårdsassistenter samt domorganister (1. organister ved domkirkerne) og hovedorganister ved Holmens Kirke og Frederiksborg Slotskirke ikke længere blive nyansat på tjenestemandsvilkår.

Kun ved direkte overgang fra en stilling som tjenestemand kan der ske nyansættelse i den nævnte stilling på tjenestemandsvilkår, da den pågældende i disse tilfælde har krav på at medtage sin tjenestemandsstatus. Foruden direkte overgang er det et krav, at der er tale om ansættelse i samme stillingstype.

Kirkeministeriet forventer, at der inden længe påbegyndes forhandlinger med de relevante organisationer med henblik på overenskomstdækning af de omhandlede stillingstyper, og der vil senere blive udsendt retningslinjer om, på hvilke vilkår ansættelse kan ske fra 1. december 2022.

Vi vil naturligvis orientere jer, når vi ved mere.

 

Flere artikler om samme emne

#Tjenestemandsvilkår