8. FEBRUAR 2024

Vi skal investere i bedre arbejdsmiljø

Har provstiudvalg en rolle i forhold til opfølgning på den nye arbejdsmiljøundersøgelse? Ja, lød svaret i et oplæg på provstiudvalgskonferencen.

Ab Og IKA

Arbejdsmiljø var et af emnerne på årets provstiudvalgskonference.

Af: Marie Gaarden

Penge, afstøvning og samvirke mellem ledelsesstrenge. De tre perspektiver, tog Inge Kjær Andersen, næstformand i Landsforeningen og Annette Bennedsgaard fat på, da de holdt fælles oplæg om arbejdsmiljø i folkekirken og provstiudvalgenes rolle på Landsforeningens provstiudvalgskonference 2024.

Udgangspunktet var Kirkeministeriets nye undersøgelse af det psykosociale arbejdsmiljø i folkekirken, der blev offentliggjort for få uger siden.
Inge Kjær Andersen, Landsforeningens næstformand gennemgik hovedkonklusionerne og anbefalingerne fra undersøgelsen.

”Det er væsentligt, at vi på alle niveauer i folkekirken snakker om det her sammen,” fastslog Inge Kjær Andersen.

Ledelse koster penge
Penge blev nævnt som det første perspektiv på arbejdsmiljøundersøgelsen.
Vi ville have glæde af at træde et skridt tilbage og sige, at ledelse i folkekirken koster penge - ligesom alle mulige andre steder. Vi må konstatere, at vi skal investere mere i det her på alle niveauer. Det er i hvert fald Provsteforeningens perspektiv,” sagde Annette Bennedsgaard og nævnte en række forslag:

  • Pilotprojekter
  • Uddannelse i ledelse
  • Inspiration til at være fælles om opgaven sogn/pastorat/ provsti
  • Professionalisering af ledelsesopgaven

Se video, hvor Annette Bennedsgaard folder forslagene ud.

Børst støvet af de redskaber, der findes
Derimod advarede Annette Bennedsgaard mod at sætte en masse nye initiativer i gang.

”Vi har afsindig mange ting i forvejen, som skal værne om det gode arbejdsmiljø. Og hvis vi straks på baggrund af den her undersøgelse går i gang med 10 nye ting, så overopheder vi både menighedsrådene og de ansatte.”

Derfor var en af hendes og Inge Kjær Andersens pointer da også, at man skulle støve de redskaber af, der allerede er udviklet, og kun opfinde nyt efter behov.

”I de roller, vi sidder i som provster eller menighedsråd, skal vi tænke på, at der hele tiden kommer nye til, så selv de helt etablerede ting, som for eksempel tillidsmandssystemer, skal vi blive ved med at gøre opmærksom på,” sagde Annette Bennedsgaard.

Den fælles opgave
En sidste opfordring fra Annette Bennedsgaard var at styrke samvirket mellem menighedsråd og præster.

”Jeg er ikke i tvivl om, at det har en betydning, hvis vi som provstiudvalg sørger for at finde alverdens lejligheder, hvor vi får præsterne med, så menighedsråd og præster sidder sammen i forskellige sammenhænge. Fordi det jo står mejslet i sten i menighedsrådsloven, at vi har en fælles opgave; nemlig omkring kirkens liv og vækst,” sluttede Annette Bennedsgaard.

Flere artikler om samme emne

#arbejdsmiljø #provstiudvalgskonference

Læs også: