24. JANUAR 2024

Ny undersøgelse af arbejdsmiljø offentliggjort  

Undersøgelsen viser høj tilfredshed og følelse af meningsfuldhed i arbejdet blandt ansatte i folkekirken. Men den viser også, at der er behov for yderligere indsatser.

Arbejdsmiljøundersøgelse Illustration

Af: Marie Gaarden

Ansatte i folkekirken oplever i højere grad end landsgennemsnittet en høj grad af jobtilfredshed, at deres arbejdsopgaver er meningsfulde, og de har en højere grad af høj motivation og engagement i deres arbejde.

Det viser en ny landsdækkende undersøgelse af det psykosociale arbejdsmiljø i folkekirken, som Kirkeministeriet netop har offentliggjort.
Men undersøgelsen viser også, at der er behov for yderligere indsatser. Og det tager næstformand for Landsforeningen, Inge Kjær Andersen meget alvorligt:

”Mobning og krænkelser hører ikke hjemme på arbejdspladsen - så kort kan det siges. Vi har for få uger siden fået gennemgået regler og praksis i forhold til tilsyn sammen med biskopperne, og der er i den eksisterende lovgivning mulighed for at gribe ind i situationer, hvor adfærden fra menighedsrådsmedlemmernes side belaster arbejdsmiljøet på den lokale arbejdsplads.”
Den mulighed skal der nu arbejdes med at bruge i tilfælde, hvor det er relevant.

Fælles løsninger
Rapporten peger også på, at løsninger på udfordringerne kræver fælles indsatser på flere niveauer. Derfor er første skridt også allerede i støbeskeen:  Et møde mellem formandskaberne for Bispeforeningen, Provsteforeningen og Landsforeningen, hvor man på baggrund af undersøgelsens resultater vil finde fælles løsninger på nogle af de udfordringer, undersøgelsen peger på.

”Vi kommer til at arbejde grundigt med undersøgelsen og de anbefalinger, som rapporten indeholder, ” siger Inge Kjær Andersen, der også ønsker en bred dialog med de faglige organisationer om mulige løsninger og indsatser.

God ledelse på dagsordenen
Selvom der er behov for at dykke ned i undersøgelsen for at kunne komme med bud på konkrete forslag til en handlingsplan, ser Inge Kjær Andersen god ledelse som et væsentligt omdrejningspunkt.

”Når undersøgelsen viser, at det for mange ikke er tydeligt, hvem deres nærmeste leder er, og mange oplever, at ledelsen ikke er god til at løse konflikter, er god ledelse klart et område, vi skal fokusere på.  Og her kan vi som Landsforening arbejde i flere retninger - for eksempel inden for uddannelse og introforløb for menighedsrådsmedlemmer,” siger Inge Kjær Andersen.

Her finder du undersøgelsen

På Kirkeministeriets hjemmeside ligger undersøgelsen i en rapport både i en pixiudgave (37 sider) og en rapport i fuld længde (180 sider).

Her finder du pixiudgaven

Her finder du hovedrapporten.

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen er baseret på spørgeskemabesvarelser fra 7.570 ansatte – det vil sige over halvdelen af de ansatte i folkekirken. Der er desuden lavet en række dybdegående fokusgrupper og individuelle interviews.

Formålet med undersøgelsen er at få opdateret viden om arbejdsmiljøet i folkekirken, så der er et grundlag for at vurdere behovet for yderligere indsatser.

Arbejdsmiljøundersøgelsen er udarbejdet i samarbejde med konsulentfirmaet Mindwork og analyseinstituttet Voxmeter.

Læs også pressemeddelelsen om undersøgelsen fra Kirkeministeret.

 

Flere artikler om samme emne

#arbejdsmiljø #arbejdsmiljøundersøgelse #psykisk arbejdsmiljø

Læs også: