20. APRIL 2023

Reportage fra et medlemsmøde

50 menighedsrådsmedlemmer var med, da det første af en række medlemsmøder blev holdt i Åby sognegård i Aarhus. Du kan også komme med til medlemsmøde et sted i landet ved at tilmelde dig på vores hjemmeside.

3

50 menighedsrådsmedlemmer var med til medlemsmøde i Åby sognegård i Aarhus. Mødet var det første af en lang række arrangeret af Landsforeningens bestyrelse. Du kan også komme med et sted i landet. Tilmeld dig her.

Af: Alex Kjær

Det er Landsforeningens bestyrelse, som inviterer til medlemsmøderne, hvor de håber at få input og tilbagemeldinger fra nogle af landet cirka 12.000 menighedsrådsmedlemmer.

Medlemsmøderne begynder med korte oplæg fra bestyrelsens medlemmer, hvorefter der er diskussioner i mindre grupper. Mødernes emner er:

  • Folkekirkens tilstedeværelse i hele landet – den solidariske folkekirke
  • Ny økonomilov
  • Liturgi
  • Arbejdsmiljø
  • Overenskomstforhandlinger 2024.

I Åby sognegård greb mange muligheden for at fortælle, hvad de synes, der er brug for i både det store billede og i de mindre, konkrete billeder. Fx var der stor lyst til at diskutere arbejdsmiljø i gruppen, hvor deltagerne skulle tage stilling til et tænkt eksempel, hvor en ansat i kirken oplever stress.

Flere bidrog med erfaringer fra deres egne sogne, og det var tydeligt, at et godt og velfungerende arbejdsmiljø har høj prioritet i kirkelivet. Næstformand i Landsforeningen, Inge Kjær Andersen, var oplægsholder og tovholder på diskussionerne om arbejdsmiljø.

Også liturgi fik mange ord med på vejen fra deltagerne. Her var det bestyrelsesmedlem Peter Hundebøll, som forsøgte at gøre deltagerne klogere på, hvilke muligheder der findes for menighedsrådet, hvis de gerne vil arbejde med den lokale liturgi.

Fælles for alle grupperne, som arbejdede med fokusområderne, var, at tiden gik hurtigt. Flere gange måtte der lukkes ned midt i en spændende diskussion. Heldigvis var der også tid til at netværke med andre menighedsrådsmedlemmer i de indlagte pauser, hvor aftenens emner igen blev vendt.

Medlemsmøder

Aftenen byder på korte oplæg, gode drøftelser med andre deltagere og samtaler med Landsforeningens bestyrelsesmedlemmer.

Der stilles skarpt på fem udvalgte emner: Folkekirkens tilstedeværelse i hele landet – den solidariske folkekirke, Ny økonomilov, Liturgi, Arbejdsmiljø og Overenskomstforhandlinger 2024.

Du kan læse mere og tilmelde dig på menighedsraad.dk, hvor du finder materialet ved at skrive ”medlemsmøder” i søgefeltet øverst.

Kommende medlemsmøder:

  1. april

Kl. 17.00- 21.00

Vejen Sognegård

  1. august

Kl. 17.00- 21.00

Paarup Sognegård, Odense

  1. august

Kl. 17.00- 21.00

Huset, Aakirkeby

  1. september

Kl. 17.00- 21.00

Skovlunde Kirke

  1. september

Kl. 17.00- 21.00

Sunds Sognegård