19. APRIL 2023

Præstemangel - Ja tak til trepartsforhandlinger

Landsforeningen af Menighedsråd støtter Præsteforeningens opfordring om trepartsforhandlinger, for det er et godt bud på, hvordan vi sammen får løst en meget vanskelig situation for folkekirken.

præst.jpg

Som repræsentant for dem, der også i fremtiden gerne skulle kunne kalde en præst, har vi i Landsforeningen af Menighedsråd en naturlig plads ved forhandlingsbordet, hvis der bliver indkaldt til trepartsforhandlinger.

Af: Inge Kjær Andersen, næstformand for Landsforeningen og formand for Personaleudvalget, red. Marie Gaarden

I medierne har det været fremme, at Præsteforeningen opfordrer regeringen til at invitere til trepartsforhandlinger for at få sat gang i nødvendige tiltag, så vi undgår præstemangel. 
Læs her, hvorfor det er en vigtig sag, som Landsforeningen støtter op om.  

Vi skal sikre, at vi fortsat kan rekruttere til og fastholde præster i folkekirken. Selvfølgelig.  

Der er gode initiativer i gang, der skal forebygge, at vi havner i en situation, hvor det at have adgang til en præst ikke længere er en selvfølge. For eksempel gennem projektet med overskriften ”Læs teologi og blev præst – rekruttering og fastholdelse af præster i folkekirken.” Det er en koordineret indsats, hvor Landsforeningen, biskopperne, Provsteforeningen, Præsteforeningen er med. Her arbejdes på fuldt tryk for at skabe interesse for teologistudiet, øge kendskabet til folkekirken og arbejdet som præst med henblik på at kunne rekruttere studerende til uddannelsen – og også at kunne fastholde præster i embeder. Der bliver også indsamlet viden om nye præsters opfattelse af, hvad der gør embeder attraktive, og hvad der kan opleves som problematisk. Den viden skal bruges til udvikling af nye initiativer, der skal få flere til at vælge at blive præst.

Men det er ikke nok. Antallet af færdiguddannede teologer er lavere end antallet af præster, der går på pension. Samtidigt viser de nyeste ledighedstal en historisk lav ledighed blandt teologer. Vi står med en udfordring, der allerede mærkes i sognene, hvor det er svært at tiltrække ansøgere til præstestillingerne.  Ifølge Præsteforeningens analyse af ledige præstestillinger i 2022, var der 179 opslåede stillinger, hvoraf en tredjedel var genopslag. Antallet af ansøgere var i gennemsnit fem – med en faldende tendens. Derfor er der brug for yderligere indsatser for at vende udviklingen og både have fokus på rekruttering og på forlængelse af tiden på arbejdsmarkedet.

Præsteforeningen har opfordret regeringen til at invitere til trepartsforhandlinger for at få sat gang i nødvendige tiltag. I Landsforeningen af Menighedsråd støtter vi Præsteforeningens opfordring, for det er et godt bud på, hvordan vi sammen får løst en meget vanskelig situation for folkekirken. Som repræsentant for dem, der også i fremtiden gerne skulle kunne kalde en præst, har vi i Landsforeningen af Menighedsråd en naturlig plads ved forhandlingsbordet. Vi ser derfor frem til at deltage i forhandlingerne og drøfte mulighederne. 

Af Inge Kjær Andersen, næstformand i Landsforeningen og formand for Landsforeningens personaleudvalg

Flere artikler om samme emne

#præstemangel #politik