4. JUNI 2023

Ny formand for Landsforeningen

På et konstituerende bestyrelsesmøde d. 4. juni har bestyrelsen valgt ny formand. Det er 43-årige Anton Pihl, der afløser Søren Abildgaard på posten.

Mb 20230603 166

Anton Pihl blev valgt som ny formand for Landsforeningen. Foto: Henrik Petit

Af: Redaktionen

Hvert andet år konstituerer Landsforeningens bestyrelse sig på et bestyrelsesmøde umiddelbart efter foreningens årsmøde. I år resulterede det i et formandsskifte.  

Den nu tidligere formand, Søren Abildgaard, har været formand siden 2015.  Som formand har Søren Abildgaard haft ansvaret for Landsforeningens samlede virksomhed og udvikling i de seneste to valgperioder. Med Søren Abildgaard i spidsen er Landsforeningen blevet endnu bedre til at formulere politiske initiativer til gavn for menighedsrådene og til at være med til at sætte dagsordenen i folkekirken og arbejdet for Landsforeningen som en bred kirkelig organisation.
Søren Abildgaard har gået foran for at etablere en samtale mellem de forskellige folkekirkelige aktører bl.a. i forbindelse med Folkekirkemøderne og den nyligt afholdte samtaledag.  Han var ligeledes en central figur under corona-krisen, som var en vanskelig periode både i forhold til restriktioner og præcis, rettidig kommunikation til de mere end 1600 menighedsråd.
Søren Abildgaard har været optaget af at inspirere menighedsråd til at arbejde med det kirkelige.  Hans høje ambitioner på foreningens og menighedsrådenes vegne sammen med sin egen store arbejdsindsats har i høj grad udviklet foreningen.

Ny formand vil fortsætte den politiske retning
Formandsskiftet kommer ifølge den nye formand ikke til at betyde et politisk sporskifte for Landsforeningens arbejde, for Anton Pihl, der har været medlem af bestyrelsen siden 2017, ønsker at fortsætte den politiske linje, som han selv har være med til at sætte. Men med en ny formand følger naturligvis ændringer.
”Som formand kommer jeg til at kunne bidrage med noget andet. Det handler for eksempel om at møde medlemmerne på nye måder og være opmærksom på deres oplevelser af de meget forskellige vilkår, de arbejder under. Og så vil jeg skabe stærke relationer og netværk med andre vigtige aktører,” siger Anton Pihl.

Og netop relationer til medlemmerne og til folkekirkens øvrige aktører bliver vigtige for Anton Pihl, der vægter samtale og samarbejde i måden at tackle udfordringer på.

”Når der er brug for konsensus i folkekirken, forudsætter det mange samtaler og tillidsfulde relationer. For at opnå noget, må vi gøre det sammen med andre gennem netværk og arbejdsfællesskaber,” siger Anton Pihl.

Han peger også på, at det er helt fundamentalt, at medlemmerne er med i et stærkt fællesskab gennem Landsforeningen, ligesom der skal arbejdes sammen i folkekirken for, at flere får lyst til at stille op til menighedsrådene.

På de interne linjer er det vigtigt, at Landsforeningen afspejler folkekirkens bredde. Derfor vil han brede samtalen ud i bestyrelsen. ”Vi er ikke enige om alt i Landsforeningens bestyrelse, men vi ønsker gode debatter med hinanden,” slutter den nyvalgte formand.

 

Om Anton Pihl

Anton Pihl, 43 år

  • Blev valgt ind i Landsforeningens bestyrelse i 2017. Han har siddet i forretningsudvalget og siden været formand for bestyrelsens strukturudvalg.

  • Menighedsrådsmedlem på Vesterbro i København siden 2008. Først som formand for Sct. Matthæus kirke i fire år, og efter sammenlægning næstformand for Folkekirken Vesterbro. Han har desuden siddet i provstiudvalg i fire år.

  • Er uddannet bachelor i historie og samfundsfag og har specialiseret sig inden for projektledelse.

  • Arbejder som museumsinspektør på Greve Museum og projektleder for videreudviklingen af Mosede Fort – Danmark 1914-18. Derudover arbejder han som konsulent inden for museumsbranchen.